Het moois dat we delen - Ish Ait Hamou

Ish Ait Hamou

Het moois dat we delen
Angèle, 2019, 270 p.

Soumia, een jonge vrouw, en Luc, een oude man, wonen in dezelfde buurt, maar kennen elkaar niet. Zij probeert met de moed der wanhoop een nieuw leven te beginnen, geleidelijk aan wordt duidelijk waarom. Hij leeft grotendeels in het verleden, een gebeurtenis vijf jaar geleden veranderde zijn leven voorgoed. Op een dag staan ze tegenover elkaar en ontdekken dat hun levens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn… De roman grijpt je naar de keel. Het boek is intens, houdt je een spiegel voor. Hoe moeilijk is het echt open te staan voor elkaar.

Links genoemd in de leeswijzer:

  • Abdelkader Benali: ‘Volkswijk in identiteitscrisis’. In: Trouw, 28 december 2019
  • Hanna Kok: ‘Een handreiking over de kloof’. In: De Reactor
  • Janneke Blok: ‘Interview: Ish Ait Hamou’. In: Boekenkrant, 10 december 2019
  • In: De Leesclub van AllesNathalie Brouwers: ‘Verbinding zoeken…’. 27 maart 2020