komende excursies

Aangepaste excursies

De afgelopen periode heeft de Werkgroep Excursies vanwege de corona-pandemie geen activiteiten aangeboden aan haar leden. Veel musea en andere culturele instellingen hebben hun deuren een tijd dicht gehad. Inmiddels zijn we een half jaar verder en worden er bij culturele instellingen zoals musea weer activiteiten ter hand genomen voor kleine groepen en bieden cafés en andere horecavoorzieningen weer mogelijkheden om in kleine setting met elkaar wat te gebruiken. Belangrijke voorwaarde daarvoor is het houden van anderhalve meter afstand tot anderen. Bij het geven van excursies vraagt dit om extra voorzorgsmaatregelen. Deze gelden voor alle excursies.

De excursies die wij in november organiseren zijn erg kleinschalig, het aantal bezoekers is beperkt en de horecavoorzieningen zijn vaak niet open. Soms zit er een cafe/restaurant in de buurt waar mensen zelf gebruik van kunnen maken. Deze opzet verklaart ook waarom de meeste excursies nu ook wat duurder zijn dan anders. Het aantal excursies is nog beperkt gebleven tot drie, we willen bekijken of er (voldoende) behoefte aan is en of het financieel haalbaar is.

Maatregelen

  • Excursies gaan door in kleine groepen van maximaal 10 personen, inclusief excursieleider(s).
  • Deelnemers melden zich van te voren per mail aan. Bij de aanmelding geven ze ook hun telefoonnummer op. Zo zijn alle deelnemers snel te bereiken als er contactonderzoek moet worden gedaan.
  • De deelnemers worden over de tips en afspraken per mail geinformeerd.
  • Bij de aanvang van de excursie herhaalt de excursieleider de afspraken.

Afspraken

  • Kom niet naar de excursie als je verkoudheidsklachten hebt.
  • Kom niet naar de excursie als één van je huisgenoten koorts of benauwdheidsklachten heeft.
  • Houd altijd anderhalve meter afstand.
  • Iedereen kan iemand anders vriendelijk aanspreken als de afstand niet wordt gerespecteerd.
  • Bij aanvang van de excursie ontsmet iedereen zijn handen. Zowel het museum als de horeca zorgen voor desinfecteermiddel.
  • Als de afstand niet gerespecteerd wordt, kan de excursieleider besluiten om de excursie af te blazen. Dit kan ook gebeuren wanneer deelnemers daar zelf op aandringen.