Rondleiding door het Drents Museum in Assen

26 november 2019

Op dinsdag 26 november kunt u mee met een rondleiding in het Drents Museum door de tentoonstelling 'Barbizon van het Noorden', waarin de ontdekking van het Drentse landschap door beroemde schilders in de periode 1850-1950 centraal staat.

 

Meer informatie

Inschrijven - Nog 15 plaatsen beschikbaar -

Een bezoek aan het Damesleesmuseum in Den Haag

18 november 2019

Op maandag 18 november brengen we een bezoek aan het Damesleesmuseum in Den Haag. Dit is een van de grootste particuliere bibliotheken in Nederland. Het Damesleesmuseum – een in die tijd gebruikelijke aanduiding van een bibliotheek – werd in 1894 door twaalf jongedames uit de 'betere kringen' opgericht. In die tijd hadden vrouwen geen toegang tot de vele (mannen-)leesgenootschappen. Het Damesleesmuseum voorzag dan ook in een behoefte. Momenteel heeft Het Damesleesmuseum circa 500 leden. Sinds 1974 kunnen ook mannen lid worden van de bibliotheek.

 

Meer informatie

- Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar -

Bezoek aan Bibliotheek Nieuwe Stijl in Tilburg

12 november 2019

Op dinsdag 12 november brengen we een bezoek aan de locomotiefhal (de LocHal) van de voormalige NS-Werkplaats in Tilburg. De hal uit 1932, waar generaties Tilburgers aan treinen sleutelden, is de nieuwe huiskamer van de stad. Naast verschillende bedrijven is sinds januari 2019 ook de Bibliotheek Nieuwe Stijl gehuisvest. Dit sterk staaltje architectuur heeft een rijk verleden. De verhalen van oud-NS-medewerkers die de bibliotheek heeft verzameld, brengen de historie tot leven. Ontdek verleden, heden en toekomst!

Meer informatie

- Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar -

Een rondleiding door Museum Kranenburgh in Bergen

29 oktober 2019

Dinsdag 29 oktober bezoeken we de tentoonstelling 'Licht in kleur - Edgar Fernhout' in Museum Kranenburgh in Bergen. Kunstcriticus en voormalig directeur van Stedelijk Museum Amsterdam Rudi Fuchs stelde een overzicht samen van het werk van Edgar Fernhout (1912 -1974), met bijzondere aandacht voor de jaren waarin deze door zijn vernieuwingsdrang in de voorhoede van de Nederlandse schilderkunst opereert. Verder leidt de gids ons langs werken uit de Bergense School.


 

Meer informatie

Inschrijven - Nog 9 plaatsen beschikbaar -

Een bezoek aan Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten

22 oktober 2019

Op dinsdag 22 oktober bezoeken we Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Duivenvoorde is een uniek en nog steeds bewoond kasteel en landgoed waarvan de wortels teruggaan tot in de 13e eeuw. In de loop der eeuwen zijn er meer of minder ingrijpende verbouwingen geweest die hun sporen nog nalaten. Doordat Duivenvoorde in de loop der eeuwen nooit is verkocht maar altijd (met inboedel) is vererfd, is de bewonersgeschiedenis nog tastbaar in het kasteel aanwezig.

 

Meer informatie

- Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar -