Aanmelden als lid van een (bestaande) Senia-groep

Hebt u afspraken gemaakt met een leesgroep of luistergroep om te gaan deelnemen, meldt u dan aan via onderstaand formulier. Alleen volledig ingevulde formulieren ( alle te bespreken lees-muziekwijzers ) worden in behandeling genomen.