Keuzelijst biografieën, aanvulling 2021-2022


Dit is de printversie van de keuzelijst. In deze lijst zijn ook biografieën opgenomen van de boekenlijst Geschiedenis.


Indo

Marion Bloem
B21-01
De Arbeiderspers, 2020, 464 p.

Marion Bloem (1952) is bekend geworden door haar debuut Geen gewoon Indisch meisje. In haar uitvoerige autobiografie Indo vertelt ze over haar Nederlands-Indische ofwel Indo-Europese achtergrond. Wat is die Indische cultuur, die tussen 1945 en 1965 naar Nederland is gebracht door de ruim 300.000 Indische Nederlanders? En is dat nog steeds haar identiteit? Wat zijn Indo's eigenlijk? Bloem beschrijft hoe het is om in verschillende culturen te leven en de spanningen die dat met zich meebrengt. Ze is uitvoerig, omdat ze haar lezer tot begrip wil laten komen. Ze vertelt over haar Indische familie, de achtergrond, de gewoonten, het eten, de jeugdherinneringen van haar moeder en grootmoeder en andere familieleden. Ze kijkt ook terug naar haar schooltijd en de periode van haar eerste romans en gaat zo op zoek naar haar identiteit. Voor wie geïnteresseerd is in de Nederlands-Indische geschiedenis biedt het boek veel diepgang en context. Voor Indische Nederlanders vormt het een bron van herinnering en gebeurtenissen. Het gaat over veel meer dan alleen 'tempo doeloe'.

Links genoemd in de leeswijzer

Anton de Kom

Alice Boots
B21-02
Atlas Contact, 2016, 548 p.

In Anton de Kom vertellen Boots en Woortman over Antons jeugd in Paramaribo, zijn uitzetting naar Nederland en zijn afkeer van het kolonialisme, waarover hij zijn meeslepende boek Wij slaven van Suriname schreef. De naam Anton de Kom spreekt, bijna 75 jaar na zijn dood, nog steeds tot de verbeelding. Vrijheidsstrijder, verzetsheld, vakbondsman, activist, schrijver en banneling staat er op het voetstuk van zijn beeld in de Amsterdamse Bijlmermeer geschreven. Toch is er maar weinig over zijn leven bekend. Zijn gedachtegoed over Suriname en slavernij is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van Suriname tot een zelfstandige natie. 157 jaar na de officiële afschaffing van de slavernij en 86 jaar na publicatie heeft de boodschap in zijn boek niets aan zeggingskracht ingeboet. En in 2021 is er door de Nederlandse regering eindelijk erkenning voor de destijds foutieve beoordeling van zijn handelen! De boeken vormen -in combinatie- een boeiend verslag van zijn leven en zijn visie op het onrecht in zijn vaderland. 

Links genoemd in de leeswijzer

  • Portret van Anton de Kom in De Correspondent

Hannah Arendt

Ann Heberlein
B21-03
Het Spectrum, 2020, 232 p.

Hannah Arendt (1906-1975) was een belangrijk filosofe en politiek denker. Ze staat tegenwoordig weer volop in de belangstelling. Haar boeken, waaronder Eichmann in Jeruzalem, De banaliteit van het kwaad, en De oorsprong van Totalitarisme zijn nog steeds actueel. Het boek over Eichmann leverde haar harde kritiek op. Pas later kreeg ze meer erkenning voor dit werk. Hannah Arendt heeft zich tot haar dood bezig gehouden met vragen over de aard van het kwaad, de mens, liefde voor de mens en liefde voor de wereld. Ze heeft niet alleen over die themas nagedacht en geschreven, ze heeft ze zelf geleefd en dat maakt haar opvattingen zo geloofwaardig. Hannah Arendt vluchtte tweemaal voor het naziregime, eerst naar Frankrijk en later naar de VS, waar ze een actief sociaal politiek en wetenschappelijk leven als hoogleraar leidde. Ann Heberlein verweeft in haar boek het bewogen leven van Hannah Arendt met haar gedachtegoed tot een goed en prettig leesbare biografie. Als het lezen over haar leven en denken je inspireert tot het voeren van gesprekken en je laat nadenken over je eigen plaatsbepaling in deze wereld, dan heeft Hannah Arendt haar waarde opnieuw bewezen. 

Links genoemd in de leeswijzer

Ahmed Aboutaleb

Elisa Hermanidas
B21-04
De Bezige Bij, 2019, 286 p.

Vanaf het moment dat Ahmed Aboutaleb als vijftienjarige jongen vanuit het Marokkaanse Rifgebergte verhuisde naar een Haagse achterstandswijk werkte hij keihard. Hij wilde Nederlands leren, goed meekomen op school, geld verdienen en carrière maken. De jonge man was ambitieus ambitieuzer dan zijn leeftijdsgenoten, met of zonder migratieachtergrond. Aboutalebs gedrevenheid maakte hem uiteindelijk een van de eerste spindoctors in Den Haag, de eerste Amsterdamse wethouder van Marokkaanse komaf, de eerste Marokkaanse Nederlander in de regering en de eerste islamitische burgemeester van een grote Europese stad. Zelf heeft Aboutaleb de afgelopen dertig jaar zijn verhaal in allerlei delen en varianten verteld. Deze biografie kijkt verder dan Aboutalebs eigen perspectief: Hermanides en Knoop bieden inzicht in het karakter, de ontwikkeling en de omgeving van deze ambitieuze man. Een goede kans om deze politicus en zijn manier van werken beter te leren kennen. Een aanrader in combinatie met het boek over Rutte.

Links genoemd in de leeswijzer

Simone de Beauvoir

Kate Kirkpatrick
B21-05
Ten Have, 2020, 460 p.

Kate Kirkpatrick schreef Becoming Beauvoir; A life, in vertaling Simone de Beauvoir. Een leven. Het is de monumentale, vlot geschreven biografie over filosofe, schrijfster en feministisch icoon Simone de Beauvoir (1908-1986). De Beauvoir schreef haar nu beroemde woorden Je komt niet ter wereld als vrouw, je wordt vrouw. Dit boek gaat over de vraag hoe De Beauvoir zelf is geworden wie ze werd. In haar filosofie was het onmogelijk leven en filosofie van elkaar te scheiden. De 19-jarige De Beauvoir schreef al het diepste deel van mijn leven wordt gevormd door mijn gedachten. Ze schreef over autonomie, vrijheid en afhankelijkheid, over de dubbele moraal, over passie en politiek. Ze was als actief feministe zichtbaar aanwezig en heeft veel vrouwen geïnspireerd. Deze baanbrekende biografie kon gebruik maken van nog onbekend materiaal en werpt een nieuw licht op De Beauvoir dat laat zien dat zij een van de belangrijkste denkers van de twintigste eeuw is, die onafhankelijk van Sartre tot tal van inzichten kwam, ze publiceerde en in praktijk bracht. Voor wie wat meer wil weten over het leven en het gedachtegoed van Simone de Beauvoir, voor wie nieuwsgierig is naar wat deze biografie toevoegt, voor wie opnieuw door haar geïnspireerd wil worden, is dit boek een aanrader.

Links genoemd in de leeswijzer

Mark Rutte

Petra de Koning
B21-06
Brooklyn, 2020, 220 p.

Mark Rutte gaat over een politiek leider die als scholier en student al op zoek was naar een rol voor zichzelf in de geschiedenis. Het is het verhaal dat mensen van dichtbij met hem meemaakten, op school en thuis, in de JOVD, op het Binnenhof, in Europa. En ook het verhaal dat voor een deel werd bedacht door campagnestrategen en andere VVDers die zich bleven afvragen of Rutte wel echt wist en snapte wat zijn eigen kiezers het allerbelangrijkste vonden. Mark Rutte laat een politicus zien die extreem kwaad kan zijn als hij de controle verliest. Die vertrouwelingen kwijtraakte en dus ook leegte om zich heen creëerde. Maar ook iemand die elke zondag koffie dronk met de bejaarde moeder van een vriend. Voor iedereen die de mens achter de politicus beter wil leren kennen. Een aanrader in combinatie met het boek over Aboutaleb.

Links genoemd in de leeswijzer

En altijd maar verlangen

Frénk van der Linden
B21-07
Luitingh Sijthof, 2021, 240 p.

In En altijd maar verlangen blikt Frénk van der Linden door middel van brieven aan zijn ouders terug op zijn eigen kinderjaren en de onderlinge relaties binnen het gezin. Het resultaat is een open, eerlijk en herkenbaar portret van een ouder-kindrelatie. Het boek is een verzameling scènes uit een onmogelijk huwelijk, even innig als indringend beschreven in brieven van een zoon aan zijn overleden vader en moeder. Na een bittere scheiding wisselden zij veertig jaar lang geen woord meer met elkaar. Onderhuids leefde het verlangen voort, tot de dood aan toe. Frénk van der Linden schetst hoe een bewogen verleden blijft bewegen, en hoe we tot onze laatste zucht in gesprek blijven met onze ouders of we het willen of niet. Heel veel lezers zullen zich herkennen in deze beschrijvingen van zichzelf als kind. vriend. Als beschouwer soms als lijdend voorwerp bij de soms onbegrijpelijke handelswijze van hun ouders.

Links genoemd in de leeswijzer

Het verbrande huis

Bodil de la Parra
B21-08
Lebowski, 2020, 240 p.

Sinds haar jeugd bezoekt Bodil de la Parra elke zomer Paramaribo, de stad waar haar vader Pim, filmmaker, opgroeide. Ze verblijft dan in het familiehuis aan de Zwartenhovenbrugstraat, waar ze onder de hoede wordt genomen van de ongetrouwde tantes Gus, Pop en Jet, haar speelse neefjes en haar norse grootvader, de apotheker R.L. Ze is er onderdeel van een leven dat zo anders is dan dat in Amsterdam; een leven dat ze elk jaar beter leert kennen - ook de geheimen en de schaduwkanten ervan. Ruim veertig jaar na haar eerste bezoek brandt het huis af, en blijft er niets anders over dan de verhalen die zich er hebben afgespeeld. In Het Verbrande Huis wekt de la Parra het huis en haar bijzondere Surinaamse familie tot leven. Het is een melancholisch en geestig verhaal over familiebanden die - met een oceaan ertussen liefdevol, soms pijnlijk, licht laat schijnen op de Nederlandse-Surinaamse geschiedenis..

Links genoemd in de leeswijzer

Mijn naam is Selma

Selma van de Perre
B21-09
Thomas Rap, 2020, 256 p.

Ze was zeventien toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Tot dan toe had het feit dat Selma joods was geen grote rol in haar leven gespeeld, maar nu werd het ineens een kwestie van leven en dood. Hoewel ze in 1942 werd opgeroepen om zich te melden voor een werkkamp, wist ze daar onderuit te komen. Ze sloot zich aan bij het verzet: onder de naam Margareta van der Kuit, ofwel Marga, vervalste ze documenten en koerierde ze door het hele land. Verscheidene keren ontsnapte ze aan de nazis, maar in juli 1944 werd ze verraden en via kamp Vught naar Ravensbrück getransporteerd. Anders dan haar zusje Clara en haar ouders overleefde ze de gruwelen van het kamp. Al die tijd wist niemand dat ze joods was, en niemand kende haar echte naam. Pas na de oorlog durfde ze die weer uit te spreken: Selma. Een indrukwekkende getuigenis van een overlever van de Holocaust.

Links genoemd in de leeswijzer

Maria Montessori

Cristina de Stefano
B21-10
Xander Uitgevers, 2020, 384 p.

Maria Montessori (1870-1952) werd wereldberoemd met haar revolutionaire ideeën over het onderwijs voor kinderen. Ze was de eerste vrouwelijke arts in Italië en gaat met gehandicapte kinderen werken. Later ontwikkelt ze een pedagogische methode op een armenschooltje in Rome. Haar uitgangspunten: respect voor het kind, een actieve houding van de kinderen, waar de door haar ontwikkelde leermaterialen aan bijdragen. Ze ontwikkelt en geeft cursussen die men gevolgd moet hebben om met haar methode en materialen te mogen werken. Concessies aan haar methode accepteert ze niet. Montessori reist de wereld over om haar aanpak te verspreiden-later met haar zoon Mario. In 1947 komt ze in Nederland wonen. Inmiddels zijn er zon 22.000 scholen die haar methode volgen. De Italiaanse biografe beschrijft vooral het leven van Montessori en niet zozeer de methode. Dit boek verscheen vanwege haar 150ste geboortedag. Het werd een boeiend levensverhaal van een gedreven vrouw die de kijk op kinderen fundamenteel heeft veranderd. Je maakt in deze biografie kennis met deze sterke strijdbare vrouw die stond voor haar aanpak. Ze wijdde haar leven aan onderwijs waarin het gaat om het kind, met een visie die van deze tijd is.

Links genoemd in de leeswijzer:

Het zoutpad

Raynor Winn
B21-11
Balans, 2019, 320 p.

'Het zoutpad' is een reisverslag van een wandeltocht en blijkt onverwacht een enorme bestseller, waarover ook de Britse schrijfster Raynor Winn zelf heel verbaasd is. Zij en echtgenoot Moth hebben al dertig jaar een mooie boerderij en een B&B. Helaas moeten zij vanwege financiële malversaties van de mede-eigenaar berooid hun huis en haard verlaten. Vlak daarna krijgt Moth te horen dat hij een ernstige hersenziekte heeft. Uit de inboedel redt de schrijfster een wandelboekje van een eeuwenoud pad, het South West Coast Path, langs de kust bij Cornwall. Dit pad besluiten ze af te lopen, een tocht van duizend kilometer langs de zuidkust van Engeland, al hebben ze vrijwel geen geld voor eten en onderdak. Hun wandeling blijkt een ontdekkingsreis, ook op emotioneel gebied. De tocht verandert hun leven. Een boeiend en uitstekend vertaald verslag van een unieke zoektocht. Inmiddels publiceerde Raynor Winn een vervolg De wilde stilte (De wilde stilte, juni 2020, 320 p.). Als lezer beleef en wandel je met het echtpaar op hun tocht langs de zuidkust van Engeland en ga je mee in hun proces, op zoek naar een nieuw begin.

Links genoemd in de leeswijzer