Senia winnaar Jan van Luxemburg Prijs

10 oktober 2017

Het Jan van Luxemburg Programma kent jaarlijks een prijs toe aan een initiatief dat als doel heeft leesplezier bij jong en oud te bevorderen. Dit jaar is de prijs aan Senia toegekend.
Namens de jury schrijft voorzitter Madeleine Kasten:

De belangrijkste overweging van de jury is dat uw stichting er zonder subsidie en met relatief zeer geringe middelen in slaagt om een groot publiek te bereiken. U verspreidt leesplezier in de zin die het Jan van Luxemburg Programma voor ogen staat, en u doet nog meer: met uw netwerk van leesclubs stimuleert u op effectieve wijze het sociale contact onder ouderen. Het succes van Senia is daarnaast bestendig gebleken en groeit zelfs jaarlijks. Tenslotte waardeert de jury het dat u zoveel vrijwilligers weet te mobiliseren om het leesaanbod te selecteren en de leeswijzers te helpen voorbereiden.

De Jan van Luxemburg Prijs bestaat uit een geldprijs en een activiteit ter promotie van de activiteiten van de prijswinnende organisatie.

Senia is verguld met de prijs en de erkenning.  "We voelen ons ook een bijzondere club", zo verwoordt directeur Ineke van de Rotte het gevoel over de prijs. "Senia heeft een werkwijze die iedereen aan het lezen kan krijgen, van noord tot zuid, of er nu culturele instellingen in de buurt zijn of niet. En dat we op 7200 deelnemers zitten en elk jaar met zo'n 10 procent groeien geeft wel aan dat er veel behoefte aan is."

Leeswijzers en luisterwijzers verzonden

21 september 2017

Voor de bijna 1000 leesgroepen zijn de leeswijzers op zaterdag 26 augustus op de post gegaan. Dit jaar ging het om ruim 40.000 dossiers van boeken en muziekstukken, die door de 6700 deelnemers besteld zijn voor het nieuwe jaar.

Op donderdag 31 augustus zijn de luisterwijzers op de post gegaan voor 30 muziek-luistergroepen en kort daarna de leeswijzers voor leesgroepen Frans.

Op de foto de inpakploeg van woensdag 23 augustus.

Elena Ferrante en Stefan Brijs meest gekozen

29 juli 2017

Senia-leesgroepen en muziek-luistergroepen hebben hun keuze voor het volgende seizoen gemaakt. De groepen kunnen maximaal 7 dossiers kiezen (leeswijzers of luisterwijzers). Bij literatuur was De geniale vriendin van Elena Ferrante het meest gekozen, en Maan en zon van Stefan Brijs. Van de non-fictie was van Geert Mak 'De levens van Jan Six favoriet en daarna China en de barbaren van Henk Schulte Nordholt. Ook non-fictie, maar dan filosofie, daar scoorde Nietsche van Paul van Tongeren het beste. De muziek-luistergroepen kozen het meest De schilderijententoonstelling van Modest Moussorsky.

Het komende jaar gaat Senia elke maand één van de boeken centraal stellen, via 'Boek van de Maand'. Dit in samenwerking met Hebban.nl, de online community voor leesclubs.

Senia-leesgroepen op Stadspas Amsterdam

25 februari 2017

Leesgroepen komen in Amsterdam op de Stadspas te staan.  Mensen met een minimuminkomen kunnen daardoor aan een leesgroep deelnemen tegen  € 15,00 per jaar. De Stadspas-organisatie legt de rest bij. De Stadspas-organisatie en Senia gaan samenwerken om in Amsterdam-Noord nieuwe leesgroepen opzetten. We gaan experimenteren met de werkwijze om ook mensen met minder lees-ervaring bij de leesgroepen te betrekken. Contactpersoon is Martie Woudhuizen van Senia-werkgroep Amsterdam, amsterdam@senia.nl

Schwob-leesclubs rond vergeten boeken

18 januari 2017

Op 15 januari jl. is het Schwob-programma 2017 van start gegaan, waarin vergeten boeken van buitenlandse schrijvers aandacht krijgen. Op zondagmiddag 15 januari werden er op 28 plekken in Nederland eenmalige leesgclub-bijeenkomsten gehouden. Senia leverde een bijdrage aan een bijeenkomst in Haarlem bij boekhandel Gillissen. Schwob en Senia gaan praten over samenwerking.

Voorbereiding Zomerleesgroepen begonnen

21 december 2016

Senia is gestart met de voorbereiding van Zomerleesgroepen. In 2015 richtten we die voor het eerst op, er waren er toen 17. Het jaar daarna al 37. Zomerleesgroepen komen in juli en augustus bij elkaar om drie boeken te lezen. Het thema voor 2017 staat inmiddels vast: 'Van huis en haard'. Een Werkgroep Zomerleesgroepen is aan het werk om de boeken te kiezen voor de komende zomer,

Mogelijkheden Muziekweb voor muziek-luistergroepen

13 september 2016

In de bibliotheek BplusC in Leiden probeerde Senia vandaag samen met medewerkers van Muziekweb de mogelijkheden uit voor muziek-luistergroepen. Kunnen de tracks die Muziekweb publiceert gebruikt worden door de muziek-luistergroepen? Welke apparatuur is er nodig? Een laptop en een beamer lijken voorlopig nog het eenvoudigste. Senia gaat bekijken hoe er directe links op de website te leggen zijn naar dvd's van Muziekweb.

Senia begint het jaar met 6569 deelnemers

2 januari 2017

Senia is 2017 ingegaan met 6.569 deelnemers, 625 meer dan aan het begin van 2016, dat is een groei van 11%.
Filosofie, geschiedenis en muziek groeiden het meest.
In totaal zijn er nu 957 groepen bij Senia aangesloten. In 2016 werden ook groepen opgeheven, dat is te zien in de tabel.

In het overzicht van de groepen in de tabel hieronder is te zien hoe de groepen zich ontwikkeld hebben. De 'gewone' leesgroepen die Nederlandse en vertaalde literatuur lezen, blijven het grootste aandeel vormen in het totaal van deelnemers.

Programma Nieuw Opgeheven Eindstand
Biografieën 8 0 12
Duits 5 2 20
Engels 11 3 35
Filosofie 44 13 146
Frans 3 3 27
Geschiedenis 33 9 153
Klassiekers 4 0 9
Literatuur/Ned. 52 36 533
muziek-luister 25 3 22
totaal 185 69 957

Cecile en Elsa, Libris Geschiedenis prijs 2016

30 oktober 2016

De biografie Cecile en Elsa, strijdbare freules van Elisabeth Leijnse heeft de Libris Geschiedenis Prijs 2016. Senia zet het boek volgend seizoen op de boekenlijst geschiedenis, en bovenaan de boekenlijst Biografieën. De leeswijzer is al gereed.
De Libris Geschiedenis Prijs is een initiatief van Historisch Nieuwsblad, Libris, de NTR/VPRO, het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum en de Volkskrant en wordt in 2016 voor de tiende keer uitgereikt. Met deze prijs willen de initiatiefnemers een stimulans geven aan het goede historische boek in Nederland.
Op de foto een leesgroep geschiedenis in Schoonhoven, die bij elkaar komt in de bibliotheek.

 

Leesgroep voor mensen die slecht horen

27 januari 2016

Op 20 januari is er in Hilversum een leesgroep gevormd die speciaal bedoeld is voor mensen die slecht horen of doof zijn. De leesgroep gaat als een 'gewone' Senia-literaire leesgroep functioneren, alleen zal er gebruik gemaakt worden van van een schrijftolk. De bijeenkomsten vinden roulerend bij de mensen thuis plaats. Senia is van plan meerdere leesgroepen voor slechthorenden op te richten.

Samenwerking boekhandels uitgebreid

27 januari 2016

Boekhandel Gianotten Mutsaers in Tilburg en Stichting Senia gaan meer samen doen. Nieuwe leesgroepen starten vanuit de boekhandel, bestaande leesgroepen betrekken bij activiteiten die in de boekhandel plaatsvinden, en een terugkoopregeling van boeken van de Senia-lijst die bij Gianotten Mutsaers worden aangeschaft, dat zijn de hoofdzaken.
Bij het karakter van de boekhandel hoort veel levendigheid volgens Marlous Mutsaers. “We organiseren veel activiteiten, er komen schrijvers, er zijn discussieavonden en we zijn van plan om openbare leesclubbijeenkomsten te gaan houden. Hoewel daar wel veel haken en ogen aan zitten hopen we daar dit najaar mee te starten.”
En toen Senia op hun weg kwam, waren er al snel afspraken gemaakt. Senia gaat in de boekhandel non-fictie leesgroepen oprichten (geschiedenis en filosofie), de start van literatuur-leesgroepen blijft in de bibliotheek van Tilburg. De al bestaande leesgroepen zullen op de hoogte gehouden worden van activiteiten in de boekhandel. En voor de deelnemers van Senia-leesgroepen is er een aantrekkelijke terugkoopregeling: Gianotten Mutsaers neemt boeken terug die op de Senia-lijst staan en binnen drie maanden na aankoop weer aan de boekhandel aangeboden worden, voor 50% van de aankoopwaarde. De boeken moeten bij Gianotten Mutsaers aangeschaft zijn en er nog netjes uit zien.


38.406 leeswijzers verzonden

4 september 2016

Eind augustus is de tour de force weer volbracht: er zijn ruim 38.406 leeswijzers ingepakt en verzonden. Eens per jaar kent Senia de Week van de Grote Verzending. Ploegen van 10-20 vrijwilligers helpen een hele dag inpakken.
Aan het grote inpakken is veel voorbereiding vooraf gegaan: elke leesgroep of luistergroep heeft immers een eigen boekenkeuze en dus ook een eigen selectie aan leeswijzers. En binnen de groep kan er nog sprake zijn van verschillende soorten abonnementen. Maar het is weer gelukt.