Vrijwilligerswerk

Senia richt leesclubs op en muziek-luisterclubs door heel Nederland. De organisatie die grotendeels gebaseerd op vrijwilligerswerk. Het is leuk om je vak op deze manier bij te houden.

Inhoudelijke kennis

De kennis die aan de basis ligt van de selectie van boeken en muziek, en de samenstelling van discussiewijzers, wordt geleverd door vrijwilligers/deskundigen in werkgroepen. Zo wordt de selectie van de boekenlijst geschiedenis gedaan door historici, de lijst filosofie door filosofen etc. De meeste leeswijzers worden ook binnen deze werkgroepen gemaakt. In de rechter kolom ziet u een opgave van de werkgroepen die Senia kent.
De werkwijze van de werkgroepen vindt u op deze pagina.

Werkgroepen van vakgenoten

Voor het samenstellen van boekenlijsten en muzieklijsten kent Senia de volgende werkgroepen:

  • Biografieën
  • Duits
  • Engels
  • Filosofie
  • Frans
  • Geschiedenis
  • Klassieke literatuur
  • Muziek
  • Nederlandse en vertaalde literatuur

Ambassadeurs

Als er via deze website verzoeken binnen komen voor nieuwe groepen, ondernemen onze regionale vrijwilligers/ambassadeurs initiatieven om informatiebijeenkomsten op te richten.
Zie voor meer informatie: over dit vrijwilligerswerk.