Marijke Slager, spin in het web in het zenuwcentrum van Senia

27 oktober 2017

Vanaf het ontstaan van Senia is er een intensieve samenwerking tussen Marijke Slager en Ineke van de Rotte, directeur van Senia.  In de loop der jaren hebben ze allebei hun eigen “niche” gevonden; Ineke, als directeur, Marijke, als coördinator van de vrijwilligers, projectleider bij de oprichting van nieuwe groepen en verantwoordelijk voor de boekhouding. Eigenlijk is Marijke de spin in het web van stichting Senia. Ze werkt officieel 24 uur; in de praktijk vaak veel meer uren. In die extra uren is ze één van de ruim 120 enthousiaste vrijwilligers van Senia. 

Vanuit de toeristenbranche, waar Marijke ondermeer een eigen reisbureau leidde, brengt ze een servicegerichte instelling mee en een oplossingsgerichte benadering bij problemen. “Ik ben het aanspreekpunt voor de ambassadeurs” vertelt Marijke “en dat betekent dat als ik de achtervang ben als zij er niet uitkomen. Bijvoorbeeld wanneer er problemen zijn in een leesgroep”. En Senia groeit. Er komen steeds meer deelnemers en meer soorten groepen.

Hoe komt zo’n groep eigenlijk tot stand? Marijke schetst kort het proces zoals dat in de meeste gevallen gaat. Een potentiële deelnemer merkt dat er in zijn/haar omgeving  geen groep is van Senia. Deze vult een op de website te vinden interesseformulier in. Dat formulier gaat naar een van onze ambassadeurs, die een plek zoekt voor een oprichtingsbijeenkomst, het liefst in een bibliotheek of boekhandel. “De samenwerking met ambassadeurs vind ik een boeiend onderdeel van mijn werk. Een ambassadeur leidt de oprichtingsbijeenkomst en biedt de nieuwe deelnemers de benodigde hulp na de aanmelding”. Er zijn vrijwilligers die de flyers ontwerpen en er voor persberichten in plaatselijke kranten zorgen. Tenslotte krijgen de deelnemers literatuurlijsten en worden er leeswijzers verzonden.

Marijke werkt met veel plezier bij Senia.  “Het werk is afwisselend en heel zelfstandig. Het geeft mij veel energie. De werkdruk is hoog. Als we  op dinsdagochtend beginnen, zijn er meestal meer dan 100 mails die wij moeten beantwoorden” zegt Marijke. ”En achter elke mail gaat een heleboel werk schuil."

Als ik me realiseer hoeveel werk er verzet moet worden om deze organisatie draaiende te  houden, ben ik verbaasd over het lage abonnementstarief. Ik vraag Marijke of digitale verzending van de leeswijzers misschien kostenbesparend en werkverlichtend zou kunnen zijn. Marijke is heel duidelijk in haar antwoord. “De leeswijzers zijn in ons bedrijf het tafelzilver. Enthousiaste en deskundige werkgroepleden stellen de leeswijzers samen en wij zorgen voor een prachtige Senia-layout. Het is een heel verzorgd, gedrukt naslagwerk voor onze deelnemers. En vergeet niet, onze doelgroep is heel gemêleerd; er zijn deelnemers in de leeftijd van 50 tot 95 jaar. Sommigen kunnen hun weg niet goed vinden in de digitale wereld”.

Marijke heeft zelf ook bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Maar aan stoppen denkt ze niet. “Ineke en ik hebben altijd gezegd dat we doorgaan tot de 10.000e deelnemer” zegt ze lachend!