Meer aandacht voor deelnemers
met een visuele beperking

Senia is in 2018 begonnen met een project om haar groepen toegankelijker te maken voor mensen met beperkingen. Het gaat dan specifiek om mensen met een visuele of een gehoorbeperking. Daarnaast wil Senia kijken wat ze kan betekenen voor mensen met minder leeservaring, en voor ouderen die in leesclubs met wat meer begeleiding zouden willen meedoen.

Voortgang juni 2019

Het deelproject voor mensen met een visuele handicap is gestart met verzamelen van ervaringen en informatie via interviews. We bevinden ons nu volop in de tweede fase: het vormen van pilot-leesgroepen, zie hiernaast, aanmelding is nog mogelijk.

Het gaat om leesgroepen voor mensen met een visuele beperking en/of groepen. Lezers zonder beperking zijn daarbij ook  welkom maar de blinde/slechtziende deelnemer staat centraal. Deze groepen worden een poosje gevolgd, zodat we ook via hen meer informatie krijgen over de voorwaarden waaraan een leesgroep voor mensen met een visuele beperking moet voldoen.

Voorlichting in oogcafé's

We hebben voorlichting gegeven in enkele oogcafé’s. In Den Haag is in maart, op uitnodiging  van Koninklijke Visio (een revalidatie- en adviescentrum voor mensen met een visuele beperking) een uitgebreide workshop gegeven. Na deze bijeenkomst in Den Haag hebben enkele mensen een plek gevonden binnen een bestaande lees- of luistergroep van Senia. Er is een ongemengde groep gestart en er zijn meer initiatieven voor Den Haag, Noordwijk, Naaldwijk en Rotterdam.
In de workshop in een oogcafé geven we uitleg over de lees- en luistergroepen van Senia en over Stichting Passend Lezen die voor 'gesproken boek', brailleboeken of andere passende leesvormen zorgt en er werden  ervaringen uitgewisseld: over lezen, graag lezen  en nog meer lezen!, over de behoefte om eens met iemand over ’n boek te praten, over het meedoen in groepen in het algemeen, over deelname aan het verkeer, over al of niet digitaal je weg kunnen vinden, over de lastige en soms ook leuke ervaringen wanneer je anderen probeert uit te leggen wat je beperking inhoudt. Het leesenthousiasme onder blinden/slechtzienden is groot. Dat blijkt elke keer weer.

Vrijwilligers gevraagd

Het blijkt ook dat het voor blinden en zeer slechtzienden soms te moeilijk is om zelf een leesgroep te organiseren. Als er te weinig mensen zijn die met een computer kunnen omgaan of via mail of whatsapp met Senia en met elkaar contact kunnen onderhouden lukt dat niet. Voor nieuwe leesgroepen zoeken we daarom vrijwilligers die hen willen ondersteunen.
Als vrijwilliger ben je gewoon lid van de leesgroep. Je hebt de rol van contactpersoon en je  houdt overzicht over een aantal afspraken en voorwaarden. Hoe je rol er verder precies uitziet is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Je hoeft geen ervaring te hebben met mensen met een visuele beperking. Belangstelling voor anderen, rust in je houding en gewoon zin in goeie boekbesprekingen zijn de belangrijkste elementen. Om vrijwilligers voor deze groepen te werven, schrijven we de Senia-deelnemers aan in de plaatsen waar de groepen functioneren.

Ondertussen

  • Heeft de Senia- website inmiddels een voorleesfunctie. In de toekomst is het ook mogelijk om te zoeken op leesvormen: braille, gesproken boek, e-book.
  • Kunnen leeswijzers door Senia op een andere manier opgestuurd worden.
  • Wordt de lijst met meest gekozen boeken voor het komend seizoen al door Passend Lezen bekeken.
  • Gaan we door met het bekend maken van de mogelijkheden voor lezers met een visuele beperking, krijgen we reacties en vragen van lezers, potentiële deelnemers en van enthousiaste beroepskrachten die werkzaam zijn voor  mensen met een visuele beperking en bouwen we zo  een aardig netwerk op.

Plannen

In oktober willen we een grote bijeenkomst houden voor mensen met een visuele beperking: om ervaringen uit te wisselen, nieuwe ideeën op te doen en elkaar te stimuleren.
Ik sluit mijn praatjes tegenwoordig af met : “ik wil er zo veel mogelijk praat over hebben….”.  U doet ons een groot plezier wanneer u dit project enigszins blijft volgen, mij uw vragen of op- en aanmerkingen stuurt en vooral doorvertelt dat meedoen in een leesgroep kàn en leuk is, óók voor iemand met visuele problemen!

Voor meer informatie, neem contact op met: margriet.notenboom@senia.nl