Meer aandacht voor deelnemers
met een visuele beperking

Senia is in 2018 begonnen met een project om haar groepen toegankelijker te maken voor mensen met beperkingen. Het gaat dan specifiek om mensen met een visuele of een gehoorbeperking. Daarnaast wil Senia kijken wat ze kan betekenen voor mensen met minder leeservaring, en voor ouderen die in leesclubs met wat meer begeleiding zouden willen meedoen.

Voortgang november 2019

Het deelproject voor mensen met een visuele handicap is gestart met verzamelen van ervaringen en informatie via interviews. Daarna volgde fase twee, het vormen van pilot-leesgroepen. Op dit moment is er nog steeds veel in beweging. Mensen met een visuele beperking weten Senia meer en meer te vinden en we krijgen ook vanuit Senia regelmatig vragen binnen. We richten nieuwe groepen op en helpen mensen middels een 'warme verwijzing' bij hun aanmelding bij bestaande groepen. Er hebben zich twee vrijwilligers gemeld die een groep zullen gaan begeleiden. Nieuwe groepen beginnen met minimaal vier deelnemers.

Het gaat om leesgroepen voor mensen met een visuele beperking en/of groepen. Lezers zonder beperking zijn daarbij ook  welkom maar de blinde/slechtziende deelnemer staat centraal. Deze groepen worden een poosje gevolgd, zodat we ook via hen meer informatie krijgen over de voorwaarden waaraan een leesgroep voor mensen met een visuele beperking moet voldoen.

Informatie over nieuwe leesclubs

Een nieuwe leesclub in het centrum van Den Haag

Dit is een leesgroep voor mensen die wat meer steun willen bij de boekbesprekingen. Een ziende contactpersoon zorgt voor de organisatie, voor het contact met Senia en voor een prettig verloop van de discussie. U zorgt zelf steeds voor uw (gesproken) boek en voor uw vervoer. De groep start bij aanmelding van 4 deelnemers, maximaal 6 deelnemers. Plaats van bijeenkomst is bij de contactpersoon thuis, in de wijk Benoordenhout.  Het adres is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met de taxi. Er wordt rekening gehouden met ruime aankomst- en vertrektijden, de boekbespreking is tussen 14.00 en 16.00 uur. Het dagdeel is nog in overleg te bepalen, op maandagmiddag, donderdagmiddag of vrijdagmiddag.  Alle informatie voor deze groep: margriet.notenboom@senia.nl

Leesclub Literatuur Rotterdam / Den Haag

Deze groep staat open voor twee nieuwe deelnemers. Wij komen eens in de zes weken bij elkaar, afwisselend in Rotterdam of Den Haag. We reizen dan gezamenlijk met Valys. We kiezen samen de boeken uit en samen zorgen we voor een goed verloop van het gesprek. Onze volgende bijeenkomst is op 26 november. Joy Barry is de contactpersoon voor deze groep. Aanmelding en informatie:
Joy Barry: joy2019bookclub@gmail.com
Margriet Notenboom: margriet.notenboom@senia.nl

Leesclub in Utrecht: plaatsen vrij

Deze leesclub in Utrecht staat open voor twee nieuwe deelnemers. Wij komen eens in de zes weken bij elkaar op maandagmiddag op een vaste plek in het centrum van Utrecht. We kiezen samen de boeken uit en zorgen samen voor een goed verloop van het gesprek. Gezellig en interessant, wees welkom!

Nieuwe leesclub in (omgeving) Utrecht

Er begint een nieuwe leesgroep voor mensen die graag net iets meer steun willen bij het opzetten van de groep en bij de boekbesprekingen. Een ziende vrijwilliger zorgt voor de organisatie van de groep, voor het contact met Senia en voor een prettig verloop van de discussie. De groep start bij aanmelding van vier deelnemers. Deze groep kan bij elkaar komen in Utrecht of in omgeving Bilthoven / Zeist / Den Dolder. Plaats en tijd van samenkomst wordt in overleg gekozen. Ook de boeken die gelezen worden kiest u natuurlijk samen.

Ondertussen

  • Is het mogelijk om op de website van Senia te zoeken op leesvormen: braille, gesproken boek, e-book.
  • Kunnen leeswijzers door Senia op een andere manier opgestuurd worden.
  • Wordt de lijst met meest gekozen boeken voor het komend seizoen al door Passend Lezen bekeken.
  • Gaan we door met het bekend maken van de mogelijkheden voor lezers met een visuele beperking, krijgen we reacties en vragen van lezers, potentiële deelnemers en van enthousiaste beroepskrachten die werkzaam zijn voor  mensen met een visuele beperking en bouwen we zo  een aardig netwerk op.

Plannen

In het voorjaar van 2020 willen we een grote bijeenkomst houden voor mensen met een visuele beperking: om ervaringen uit te wisselen, nieuwe ideeën op te doen en elkaar te stimuleren.
Ik sluit mijn praatjes tegenwoordig af met : “ik wil er zo veel mogelijk praat over hebben….”.  U doet ons een groot plezier wanneer u dit project enigszins blijft volgen, mij uw vragen of op- en aanmerkingen stuurt en vooral doorvertelt dat meedoen in een leesclub kàn en leuk is, óók voor iemand met visuele problemen!

Voor meer informatie, neem contact op met: margriet.notenboom@senia.nl