Senia is in 10 jaar uitgegroeid tot dé organisatie van leesclubs en muziek-luisterclubs in Nederland. We brengen meer dan 9000 voornamelijk vijftigplussers met gemeenschappelijke interesses samen. Door het hele land ondersteunt Senia groepen op het gebied van literatuur, geschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis en muziek met door deskundige vrijwilligers samengestelde lees- en luisterwijzers. Naast deze clubs organiseren wij maandelijks culturele excursies en incidenteel ontmoetingen met auteurs. Onze organisatie bestaat uit zo’n 150 vrijwilligers verspreid over het land gefaciliteerd door de directeur en vier parttime personeelsleden die veelal in Olst werkzaam zijn. 

In verband met de pensionering van de huidige functionaris tevens initiatiefnemer van Senia wil de Raad van Toezicht graag per 1 augustus 2019 een opvolger aanstellen in de veelzijdige en uitdagende functie van

DIRECTEUR

24 uur per week

Functieomschrijving

De ideale kandidaat draagt energiek, ondernemend en innovatief zorg voor de beleidsvorming gericht op de verdere uitbouw van de dienstverlening door Senia in de nieuwe fase. Het borgen van de bestaande organisatie is daarbij belangrijk. De functie vereist het intern en extern onderhouden van contact met veel mensen en organisaties. Daarvoor ben je vaak op pad. Je ziet er natuurlijk niet tegen op zelf heel praktisch flink de handen uit de mouwen te steken samen met beroepskrachten en vrijwilligers. Als statutair bestuurder van Stichting Senia ben je eindverantwoordelijk voor de organisatie, werk je samen met en leg je verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Taakomschrijving

 • beleidsvorming;
 • financiële planvorming en verantwoording;
 • werkgeverstaken inclusief het regelmatig voeren van werkoverleg;
 • externe contacten onderhouden;
 • ontwikkeling, coördinatie en bewaking van de productie van de literatuur- en muzieklijsten en de lees- en luisterwijzers door teams van deskundige vrijwilligers, en
 • werving van en overleg met de ambassadeurs, onze vrijwilligers die nieuwe lees- en muziek-luisterclubs oprichten.
De laatste twee taken vormen het hart van Senia. Jij ondersteunt de vrijwilligers die deze activiteiten uitvoeren.

We vragen

 • een opleiding op minimaal HBO-niveau;
 • ruime ervaring in leidinggeven binnen een organisatie met veel vrijwilligers;
 • een zelfstandige teamspeler die initiatieven neemt en het team weet te inspireren en enthousiasmeren;
 • sociale vaardigheid, goed in het leggen van contacten en het opbouwen en onderhouden van netwerken; 
 • overtuigingskracht, passie en persoonlijk overwicht;
 • kansen en mogelijkheden zien en besluiten durven te nemen;
 • bekendheid met relevante ontwikkelingen, zowel maatschappelijk als op het terrein van kunst en cultuur, en
 • affiniteit met de doelgroep van Senia.

We bieden

 • een deeltijdaanstelling van 24 uur per week voor een jaar met zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd;
 • een honorering op basis van de CAO Welzijn van maximaal € 4.902 bruto bij een volledige werkweek;
 • de mogelijkheid om zelf je tijd in te delen en vanuit huis te werken, en 
 • een enthousiast klein team (1,8 fte) en veel (professionele) vrijwilligers.

Informatie

Meer informatie over Senia kun je op deze website vinden, o.a. het beleidsplan 2016-2020. Voor functie-inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met de huidige directeur-bestuurder Ineke van de Rotte (06-24866749).

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit twee gesprekken met telkens verschillende vertegenwoordigers van het personeel, de vrijwilligers en de Raad van Toezicht. Daarnaast kan een psychologisch onderzoek deel uitmaken van de procedure. De eerste gesprekken vinden plaats op 26 maart in Utrecht, de tweede op 1 april in Olst. De afronding van de procedure is voorzien voor eind april.

Reactie

Als onze functie je aanspreekt stuur dan voor 13 maart a.s. je CV en motivatiebrief gericht aan de heer Jos. van Wollingen, voorzitter van de Raad van Toezicht, naar mslager@senia.nl