vacatures vrijwilligers bij Senia

Foto leesclub buiten

De Raad van Toezicht van Senia is op zoek naar:

Een lid voor de Raad van Toezicht Stichting Senia

Senia is in de ruim 10 jaar van haar bestaan uitgegroeid tot dé organisatie van leesclubs en muziek-luisterclubs in Nederland. We brengen 10.000 voornamelijk vijftigplussers met gemeenschappelijke interesses samen. Door het hele land ondersteunt Senia groepen op het gebied van literatuur, geschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis en muziek met door deskundige vrijwilligers samengestelde lees- en luisterwijzers. Naast deze clubs organiseren wij maandelijks culturele excursies (buiten coronatijd) en incidenteel ontmoetingen met auteurs. Onze organisatie bestaat uit zo’n 150 vrijwilligers verspreid over het land gefaciliteerd door de directeur en drie parttime personeelsleden die op ons kantoor in Olst werkzaam zijn.  

De Raad van Toezicht van Senia bestaat uit vijf personen, de leden hebben een zittingstermijn van drie jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn. De RvT is op een actieve manier betrokken bij de algemene leiding en de beleidsvorming van de stichting. De raad is sparringpartner voor de directeur/bestuurder, stelt het beleidsplan en het jaarplan vast, de begroting en de jaarrekening.
De leden van de RVT hebben elk een speciaal aandachtsgebied in hun portefeuille. Wij zoeken nu met name een kandidaat met deskundigheid en ervaring op het terrein van financiën en juridische zaken. Kennis van ICT en marketing wordt op prijs gesteld.

Wat verwachten we:

We zijn op zoek naar mensen die de formule van Senia ondersteunen en de organisatie via hun bijdrage in de RvT verder willen ontwikkelen. Wat verwachten we van RvT-leden.

  • U hebt bestuurlijke ervaring en hecht belang aan collegiale samenwerking;
  • U vindt het aantrekkelijk om actief te zijn een organisatie met een ideëel karakter en culturele activiteiten;
  • Daarbij bent u enthousiast over de formule van Senia en de mogelijkheden van vrijwilligerswerk;
  • U hebt ervaring/kennis in te brengen op een van de portefeuilles,

Wat kunt u van Senia verwachten

U komt in een RvT die veel zaken op orde heeft, maar de komende jaren de groeiende organisatie verder wil structureren en uitbouwen. Belangrijke elementen daarbij zijn:

  • enthousiaste vrijwilligers die in werkgroepen georganiseerd zorg dragen voor één of meer programmaonderdelen van Senia;
  • een in omvang groeiende organisatie waarin veel mogelijk is, o.a. omdat alle activiteiten op eigen (financiële) kracht worden uitgevoerd zonder verbindingen of verantwoording aan andere (overheids-)organisaties.

De functie is onbezoldigd maar onkosten worden vergoed.

Tijdsinvestering

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer eenmaal in de 6 weken. Veel uitwisseling en kritisch volgen vindt plaats per e-mail. We vragen dus om regelmatig 'online' te zijn.

Procedure

Als u belangstelling hebt voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht verzoeken wij u dit voor 15 maart 2021 kenbaar te maken. Vertel in uw reactie s.v.p. meer over uw kennis en ervaring. Stuur uw mail aan els.scholtes@senia.nl voor meer informatie kunt u bij haar terecht via 06-53499520.