Deskundigen in werkgroepen Senia

Programma-werkgroepen

Aan keuzelijsten voor literatuur, non-fictie en muziek wordt elk jaar een nieuwe selectie toegevoegd van 10 tot 20 nieuwe boeken en muziekstukken. De selectie van boeken en muziekstukken is het werk van Senia's programma-werkgroepen.

Planning

De werkwijze in de werkgroepen verschilt, afhankelijk van het thema. In de meeste gevallen oriënteren de werkgroepleden zich van de zomer tot aan november op wat er nieuw verschenen is, en maken volgens een bepaalde procedure een keuze van boeken die voor de leesgroepen interessant en geschikt zijn. Van maart tot juni lezen de werkgroepleden mee met de mensen (externen, freelancers) die de leeswijzers maken. Leden van de werkgroep beantwoorden vragen van leesgroepdeelnemers. De werkgroep (klassieke) muziek kent uiteraard een wat andere planning omdat niet gewacht hoeft te worden op wat verschenen is.

Interesse?

Van de deelnemers aan de werkgroep verwachten we dat ze door studie of ervaring bekend zijn met literatuur, muziek of musea, dat ze van lezen of muziek-luisteren houden en enthousiast zijn over de werkwijze van Senia.
De werkgroepen komen ongeveer eenmaal per kwartaal bij elkaar, op een centrale plaats in Utrecht, Amersfoort of Amsterdam (afhankelijk van de plaats waar de leden van de werkgroep wonen). Daartussen door is er contact via e-mail. Leden van de werkgroepen werken ook mee aan andere Senia-evenementen, zoals aan de inspiratiedagen.

Reiskosten worden vergoed. Evenals de boeken als ze niet door de uitgever geleverd/geschonken worden. Verder is er voor sommige werkzaamheden een bescheiden vergoeding.
Wilt u uw kennis inzetten t.b.v. leesgroepen of muziek-luistergroepen? Stuur een e-mail aan het algemene e-mailadres info@senia.nl


Als deelnemer of als vrijwilliger/deskundige

Senia is een particulier initiatief, zonder subsidie, niet gebonden aan welke richting of welk vakgebied dan ook. Maar wel met bijna 10.000 deelnemers. We runnen de club met 150 enthousiaste vrijwilligers die allemaal hun deskundigheid inbrengen op elk gebied. Ook meewerken kan, we zijn blij met extra inbreng.