Boekenlijst biografieën, aanvulling 2018-2019

Printversie

Download hier de printversie van de boekenlijst biografieën. In deze lijst zijn ook biografieën opgenomen van de boekenlijst geschiedenis.


Je ziet mij nooit meer terug

Sonja Barend
B18-03
Uitgever De Bezige Bij, 2017, 288 p.

Sonja Barend (1940) was jarenlang een vertrouwd gezicht op televisie, dankzij haar indringende interviews en eigen programma's. Nu heeft ze haar memoires geschreven waarin ze vragen stelt en antwoorden zoekt. In 1942 werd namelijk haar Joodse vader weggevoerd, maar nog steeds weet Sonja niet waarom hij toen zei: 'Je ziet me nooit meer terug'. Die vraag heeft ze ook nooit aan haar moeder durven stellen. Sonja werd na 1942 gedeeltelijk opgevoed bij haar grootouders, later bij haar moeder en stiefvader. Na diverse baantjes kwam de kans om te gaan werken bij de televisie en dat is de start van haar carrière. Haar eerste huwelijk en verblijf in Israël komen ook ter sprake en de relatie met haar tweede man. Natuurlijk beschrijft ze ook haar programma's. Het boek bestaat uit veel korte fragmenten.

Links genoemd in de leeswijzer

Ghandi. Een geïllustreerde biografie

Pramod Kapoor
B18-06
Uitgeverij Lannoo, 2017, 328 p.

Samen met Nelson Mandela en Martin Luther King is Mahatma Gandhi een van de meest inspirerende iconen uit onze geschiedenis. Hij is onlosmakelijk verbonden met het geweldloze verzet en werd na zijn gewelddadige dood een martelaar voor de mensenrechten. In deze geïllustreerde biografie gaat de Indiase auteur en Gandhi-kenner Pramod Kapoor op zoek naar de mens achter het icoon. Hij doet dat onder andere aan de hand van uniek beeldmateriaal en een authentieke, ontluisterende brief van Gandhi's zoon Harilal. Zo komt de complexe, ambigue persoonlijkheid van Mahatma Gandhi naar voren: de man die van onbekende advocaat uitgroeide tot de wereldberoemde voorvechter van mensenrechten, maar een immense druk legde op zijn naasten. Een boeiend boek over deze wereldberoemde man. Prachtige foto’s. Maar ook een inkijkje in zijn privéleven en zijn rol als vader. Een man die voor zijn naasten niet altijd even toegankelijk was. Wel direct zin om de prachtige speelfilm over Gandhi nog een keer terug te zien.

Links genoemd in de leeswijzer

  • Herman Veenhof, Ghandi. Een geïllustreerde biografie
  • In Stretto, magazine voor kunst, geschiedenis en muziek

Nina Simone

Alan Light
B18-07
Xander Uitgevers, 2017, 292 p.

  • De zangeres Nina Simone werd ondanks haar grote talent gedwarsboomd door innerlijke tegenstellingen. Getraind als klassiek pianiste, werd ze vaak jazzzangeres genoemd, een etiket waar ze een hekel aan had. Ze kon een zaal in vervoering brengen, maar ze kon ook furieus en zeer onaangenaam zijn. Echt gelukkig zal ze nooit worden, ondanks haar vele liefdes, haar huwelijken en de geboorte van haar dochter. Alan Light schreef op basis van jarenlange research deze definitieve biografie. Hij gebruikte onder meer niet eerder gepubliceerde opnames van interviews. Aldus ontstaat het beeld van een formidabele artieste met een getroebleerd leven, een beeld dat Simone in haar eigen autobiografie nooit heeft willen tonen. Een aangrijpend portret, alsof je recht in haar ziel kijkt, ook als je niet van haar muziek houdt, houd je na het lezen van deze biografie (nog meer) van haar of je krijgt postuum een hekel aan haar.

Links genoemd in de leeswijzer

 

Clementine. Een leven met Winston Churchill

Sonia Purnell
B18-09
Uitgever Karmijn, 2017, 445 p.

‘Jij bent mijn rots in de branding.’ Winston aan Clementine, 15 maart 1925. Zonder het daadkrachtige leiderschap van Winston Churchill was de Tweede Wereldoorlog wellicht anders verlopen. Zonder de niet-aflatende steun van zijn vrouw Clementine was Winston misschien nooit premier geworden. Wie was deze ‘Clemmie’, die meer invloed had op de Britse politiek dan welke premiersvrouw voor of na haar dan ook? Deze biografie is het opmerkelijke levensverhaal van een getalenteerde vrouw, die niet alleen de kunst verstond zich staande te houden naast een complexe echtgenoot, maar die ook nauw betrokken was bij beslissende momenten in de wereldgeschiedenis. Clementine was dienstbaar aan de carrière van haar echtgenoot, maar tegelijkertijd sterk en invloedrijk. Je kunt je afvragen hoe haar positie was geweest als ze vijftig jaar later had geleefd.
Links genoemd in de leeswijzer

Cupido en Sideron. Twee Moren aan het hof van Oranje

Esther Schreuder
B18-10
Uitgever Balans, 2017, 256p.

Al sinds de veertiende eeuw werden er vaak zwarte kinderen cadeau gegeven aan Noord-Europese vorsten. Op veel schilderijen staan ze dan ook afgebeeld. In ons land betrof dat in de achttiende eeuw twee zwarte jongens van 6 en 7 jaar die geschonken werden aan stadhouder Willem V. Dat waren Cupido uit Guinee en Sideron uit Curaçao, die zo terecht kwamen in een wereld van luxe. Ze wisten zich op te werken tot kamerdienaars met een goed inkomen. Tijdens de Franse revolutie vluchtten ze met de stadhouder mee naar Engeland. Kunsthistorica Esther Schreuder kon dankzij uitgebreid archiefonderzoek achterhalen waar de jongens vandaan kwamen en hoe het leven aan het hof van Oranje verliep. Een fascinerende wereld vol ingewikkelde machtsverhoudingen, intriges in tijden van slavernij, oorlogen en revoluties.

Links genoemd in de leeswijzer

Versailles aan de Schelde

Anna van Suchtelen
B18-11
Uitgeverij Cossee, 2017, 256 p

In 1862 trouwt J.C. van Hattum met de Zeeuwse Frederika Prümers. Dit is het begin van een rijke geschiedenis over een ondernemende en vermogende baggeraarsfamilie die op het Zeeuwse dorpje Ellewoutsdijk en ver daarbuiten een onuitwisbare stempel nalaat. De ondernemende van Hattum staat aan de basis van het succes: hij brengt het baggerbedrijfje van zijn vader binnen één generatie tot grote bloei. Het bedrijf is onder meer betrokken bij de aanleg van het Panamakanaal, de Afsluitdijk en de Zeelandbrug. Centraal staat het Zeeuwse familie-zomerhuis Zorgvliet dat in anderhalve eeuw uitgroeit tot een groots paleis van on-Zeeuwse allure: "een Versailles in miniatuur in een vergeten uithoek aan de Schelde". In dit boek vertelt Anna van Suchtelen, achter-achterkleindochter (1961) over de levens van drie vrouwen, de echtgenotes van drie generaties baggeraars.

Links genoemd in de leeswijzer:

De zussen Van Gogh

Willem Jan Verlinden
B18-12
Uitgever Ambo Anthos, 2016, 279 p.

Vincent van Gogh had naast zijn broers Theo en Cor ook drie zussen. In De zussen Van Gogh haalt kunsthistoricus Willem Jan Verlinden de drie dochters Anna, Lies en Wil uit de schaduw van hun broers Vincent en Theo. Ze groeiden op in een intellectueel domineesgezin in Brabant en twee van hen volgden een onderwijzeressenopleiding in Engeland. De auteur schetst een fascinerend tijdsbeeld van de turbulente ontwikkelingen tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw en het Fin de siècle. Hij heeft honderden brieven van de familie Van Gogh opgediept en combineert kunstgeschiedenis en kunstenaars met de opkomst van het socialisme en vrouwenbeweging eind negentiende eeuw. Vincent zelf heeft na zijn vertrek naar Frankrijk zijn zussen niet meer gezien. Het boek telt veel citaten uit brieven, foto's en reproducties.

Links genoemd in de leeswijzer:

Raadselvader

Jolande Withuis
B18-13
De Bezige Bij, 2018, 224 p.

De bekende schaakjournalist Berry Withuis (1920-2009) werd grootgebracht in een gereformeerd gezin. Als twaalfjarige raakte hij zijn geloof in God kwijt. Later werd hij communist en redacteur van het dagblad De Waarheid. Zijn dochter Jolande (1949) groeide op met haar vaders politieke overtuiging, maar ontwikkelde zich als volwassene tot een vermaard critica van het communisme. Die breuk met haar afkomst opende voor Withuis de weg naar het schrijverschap en de wetenschap, maar leidde tegelijkertijd tot een verwijdering tussen haar en haar vader. Na zijn dood kon ze zich er niet bij neerleggen dat de man die zij als kind had vereerd, zich als persoon nauwelijks had laten kennen. Met behulp van onder meer zijn bvd-dossier reconstrueert ze in Raadselvader zijn levensgeschiedenis.
Links genoemd in leeswijzer

Dicht bij het einde, terug naar het begin. Memoires van een psychiater.

Irvin D. Yalom
B18-14
Uitgeverij Balans 2017, 420 p.

In zijn memoires kijkt de bekende Amerikaanse psychiater Irvin Yalom (1931) terug op zijn veelbewogen leven en werk. Yalom stamt uit een joods-Russisch gezin dat na WO1 naar de VS is geëmigreerd. na zijn studie geneeskunde besluit hij arts te worden, maar hij is ook schrijver. In 2017 tekende hij zijn memoires op en daarin staan drie levenslessen centraal: 'Heb geen spijt van de dingen die je niet hebt gedaan. Zorg dat je tevreden bent met het leven dat je leidt. Wees goed voor jezelf en voor anderen.' Yalom was de uitvinder van de groepstherapie en bleef zijn leven lang gefascineerd door de verhalen die zijn patiënten hem toevertrouwden. Het zijn deze verhalen die hem als wetenschapper inspireerden, en die de basis zouden vormden voor zijn romans als Nietzsches tranen, De Schopenhauer-kuur en Het raadsel Spinoza. 

Links genoemd in de leeswijzer

  • Diederik van Hoogstraten in NRC Handelsblad 15 september 2017.
  • Ranne Hovius in De Volkskrant 23 september 2017.
  • Jaap Schuurmans in Medisch Contact 29 november 2017.