ACTUEEL

Senia: lees veel boeken samen!

Wat lezen we (niet) het volgende seizoen

2017 was een bijzonder jaar. Wereldwijd werd stil gestaan bij twee revoluties, de Russische Oktoberrevolutie van 100 jaar geleden en het begin van de Reformatie op 31 oktober 1517. Dat zien we terug in het verschijnen van veel nieuwe boeken over deze onderwerpen en natuurlijk ook op de nieuwe boekenlijst geschiedenis van Senia (zie het artikel rechts). Niet alles kan worden gelezen, dus moest er gekozen worden.

De Russische Revolutie

Ter wille van een evenwichtige samenstelling van de boekenlijst heeft de werkgroep geschiedenis zich beperkt tot de opname van drie titels. Laten we een paar van de afgevallen werken bekijken.
•    Orlando Figes, Tragedie van een volk. De Russische Revolutie 1891-1924, (4e druk, 2017); grondig boek, betaalbaar maar met meer dan 1000 pagina’s veel te dik voor leesgroepen.
•    Will Englund, Maart 1917. Op de rand van oorlog en revolutie. Het boek beschrijft niet de Russische Februari/Maartrevolutie, maar vooral de Amerikaanse problematiek om de deelname aan de Eerste Wereldoorlog te rechtvaardigen, misleidende titel.
•    Helen Rappaport, Midden in de Revolutie. Petrograd 1917, een beschrijving van de gebeurtenissen in Petrograd in 1917 aan de hand van dagboeken en brieven. Boeiend boek maar in de loop van het jaar qua informatiewaarde ingehaald door andere publicaties.
•    John Reed, Tien dagen die de wereld deden wankelen. Reportage, uit 1919 maar heruitgegeven in 2017. Een ooggetuigenverslag van de tien dagen van de Oktoberrevolutie van de Amerikaanse journalist met rode sympathieën die de objectiviteit niet ten goede komen.
•    Tony Brenton (red.), Keerpunten van de Russische Revolutie. Veertien afzonderlijke stukken, die niet gaan over beslissende momenten in de revolutie, maar ingaan op de vraag wat, als ….., speculatieve geschiedenis en van dat genre is niet iedereen gediend.
•    Kees Boterbloem, Revoljoetsija! De betekenis van de Russische Revolutie in historisch perspectief. Een helder overzicht van een Amerikaanse historicus met een Nederlandse naam over de opkomst en de ondergang van het communisme tot en met de dagen van Gorbatsjov; een beetje erg breed dus
•    Yuri Slezkine, Het Huis van de Regering. Een familiesaga uit de Sovjettijd. Nogal langdradig en wijdlopig, 1200 pagina’s voor bijna € 100,=.

De werkgroep heeft uiteindelijk tot opname van de volgende titels besloten:
•    Victor Sebestyen, Lenin. Leven en Legende, een boek dat wel even de tijd vergt, want het telt ruim 600 te lezen bladzijden. Het bevat tal van nieuwe gegevens en ontmaskert mythen.  
•    Sean McMeekin, De Russische Revolutie. Een nieuwe geschiedenis. De ondertitel wordt geheel waargemaakt: de schrijver geeft de nieuwste historische inzichten weer en werpt hier en daar nieuw licht op historische gebeurtenissen.
•    Janine Jager, Hoe komen wij heelhuids uit deze hel. Nederlanders in revolutionair Rusland. Dit boek behandelt de evacuatie van Nederlanders die soms al tientallen jaren in Rusland woonden en die dachten dat de revolutie wel over zou gaan.

De Reformatie

2017 is ook het jaar waarin werd herdacht, dat 500 jaar geleden de Reformatie losbarstte. Een rijke oogst aan Lutherboeken was het gevolg. De werkgroep besloot om uit die veelheid één boek op de nieuwe lijst te zetten en wel
•    Craig Harline, Wereld in Wanorde. Maarten Luther en de geboorte van de Reformatie. Het boek van Harline behandelt de theologische kwesties wat minder breed en besteedt daarnaast veel aandacht aan de politieke en bestuurlijke problemen waarmee de Duitse vorsten te maken kregen, is een stuk goedkoper en ook wat minder omvangrijk, en liet daarmee
•    Lyndal Roper, Luther. Een biografie achter zich. Dit gedegen boek van Roper gaat vrij diep in op de theologische kwesties die door Luther en anderen aan de orde werden gesteld. Dat spreekt niet iedereen aan.