ACTUEEL

Tachtigjarige Oorlog

Ruim 450 jaar geleden braken er in Zuid-West Vlaanderen rellen uit die leidden tot de Nederlandse Opstand die later als Tachtigjarige Oorlog in de geschiedenisboekjes terecht zou komen.

De werkgroep geschiedenis heeft uit de vele herdenkingspublicaties enkele titels gekozen om te beoordelen of deze geschikt zijn om op de Senia boekenlijst geschiedenis voor het volgende seizoen te worden geplaatst. Het gaat dan om – in alfabetische volgorde – om de volgende titels.

Het boek van Arnout van Cruyningen, De Opstand 1568-1648. De strijd in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden, 320 blz., € 15,00, uitgegeven door Omniboek en rijk geïllustreerd; de auteur behandelt tal van aspecten van de opstand.

 Ronald De Graaf verwerkt in De Prins, Willem van Oranje, 1533-1584 (Uitg. Karmijn, €29,95)vooral nieuwe bronnen om het leven en het optreden van zijn hoofdpersoon te beschrijven.

In het boek De Tachtigjarige Oorlog. Opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1500-1650) behandelen de auteurs S.Groenveld en H.L.Ph.Leeuwenberg met medewerking van enkele anderen recent verworven inzichten en actualiseren zij eerder werk van hun hand. Het boek is voorzien van vele kaarten en royale illustraties en is daarbij ook letterlijk een gewichtig boek, uitgegeven door Walburg Pers in Zutphen (€ 39,95, 432 blz.).

Gijs van der Ham volgt in samenwerking met enkele andere auteurs  in het boek 80 jaar oorlog het oorlogsbedrijf en de politieke ontwikkelingen ( Atlas Contact, € 25,00, 320 blz.). Het boek is het begeleidende boek bij de tentoonstelling in het Rijksmuseum en de 7-delige televisieserie over de opstand.

Anton van der Lem beschrijft in zijn boek De Opstand in de Nederlanden 1568-1648. De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld vooral de verbeelding van de oorlog. Ook dit 260 blz. tellende boek, uitgegeven door Uitg. Vantilt (€ 24,50) is rijk voorzien van kaarten en illustraties.

Geheel anders is het boek van Fern. Martinez Kuna, Een ondraaglijk juk. Nederlandse beeldvorming van Spanje en de Spanjaarden ten tijde van de Opstand (1566-1609). De schr. behandelt aspecten die minder vaak aan de orde komenen dat maakt het boek heel interessant.

Twee leden van de werkgroep beoordelen een boek onafhankelijk van elkaar op geschiktheid en buigen zich over de constructie van een leeswijzer met discussievragen en in de bijeenkomst van de werkgroep valt eind jan. 2019 dan een beslissing. Twee, misschien wel drie titels komen dan op de lijst voor het nieuwe seizoen.

Verder kijken

Klik hier voor een interessante website met links naar o.a. de TV-serie 'De opstand' van Hans Goedkoop.