Samen muziek luisteren en bestuderen

Het werkt zo

  • Kiezen uit een keuzelijst
    Muziek-luistergroepen kiezen muziekstukken uit een keuzelijst, opgesteld door deskundigen (zie de printversie hiernaast).

  • Bij elk stuk een muziek-luisterwijzer
    Bij elk muziekstuk ontvangen de deelnemers een uitgebreide luisterwijzer. Daarin wordt het stuk geanalyseerd, en krijg je door veel en goed te luisteren inzicht in de opbouw van het stuk, wat de componist ermee wilde uitdrukken en de middelen die hij/zij daarvoor gebruikte.

  • Bijeenkomst
    Dan kom je bij elkaar als muziek-luistergroep en bespreek je de discussievragen. Als groep ben je dan zo'n 2 uur met een stuk bezig, aan de hand van de luisterwijzer.

Oprichting nieuwe groepen

Als er oprichtingsbijeenkomsten gepland staan dan vindt u ze hieronder.