‘Senia en de bieb, een mooie combi’ - interview met Sita Goedendorp en Liesbeth Ram

23 juli 2018

Wat is een bibliotheek zonder lezers? En wat zou Senia zijn zonder de bibliotheek? Op veel plaatsen in Nederland is er een fantastische samenwerking tussen Senia en de plaatselijke bibliotheek. Ik spreek met twee vrouwen die zich hier vol enthousiasme voor inzetten in de provincie Utrecht: Sita Goedendorp van de Bibliotheek Eemland in Amersfoort en Liesbeth Ram van Senia.

Spreekuur over leeskringen

Als je graag leest en overweegt om je aan te sluiten bij een leesclub, beland je bij de Bibliotheek Eemland als het ware in een warm bad. Sinds januari is er elke tweede woensdag van de maand een speciaal spreekuur, waarin Liesbeth informatie geeft over wat er op dit gebied allemaal mogelijk is. Zij is ambassadeur voor Senia en organiseert ook regelmatig informatiebijeenkomsten voor belangstellenden. Wie wil kan zich daarna opgeven voor een leesclub, maar, zegt Liesbeth: ‘Ik vertel er altijd bij dat het vrijblijvend is.’   

Leeskoffers

Stel dat je daarna lid bent geworden van een van de leesclubs, dan kun je gebruikmaken van de leeskringenservice. Tegen een gering bedrag zijn er leeskoffers te verkrijgen met daarin acht exemplaren van een bepaald boek. Een leesclub kan zes weken over de boeken in zo’n koffer beschikken en volgens een bepaald schema na een wisselweek weer een koffer met nieuwe titels lenen. Het afgelopen jaar hebben 76 leesclubs hiervan geprofiteerd, waarvan een groot deel Senia-leesclubs. Deze service bestaat in de bibliotheek in Amersfoort al tien jaar. Sita vertelt: ‘Wij vinden het belangrijk om met de leeskoffers door te gaan, omdat wij er, behalve voor allerlei andere groepen, ook voor de “gewone lezer” willen zijn.’

Boek van de maand-gesprek

In navolging van het populaire tv-programma De Wereld Draait Door organiseert Liesbeth elke tweede woensdag van de maand van 12.00 tot 13.00 uur het zogenaamde Boek van de maand-gesprek. Een wisselend panel bestaande uit een lezer, een boekhandelaar, een bibliotheekmedewerker en een Eemlandse schrijver prijst vier boeken aan waar men enthousiast over is. Er komt telkens een publiek van gemiddeld dertig mensen op af, onder wie ook veel leesclubleden.

Parochiebieb

De beide dames praten bescheiden over wat hen drijft: het lezen stimuleren bij zowel kinderen als volwassenen en het samenbrengen van mensen. Liesbeth heeft veertig jaar in de bibliotheekbranche gewerkt, lange tijd als hoofd van de bibliotheek in Leusden. Ze noemt het voorbeeld van haar vader, die vrijwilliger was in de parochiebieb. Sinds haar pensionering is zij actief voor Senia. ‘Dit vind ik altijd mooi om te zien’, vertelt ze. ‘Als mensen naar zo’n informatiebijeenkomst komen, dan kennen zij elkaar nog niet. Na afloop gaan ze gezamenlijk weg en dan zie ik hen buiten nog wat blijven napraten.’  

Taalheld

Sita begon als bibliothecaris in Groningen en had toen onder meer tot taak het begeleiden van twee leeskringen. Als twintigjarige kwam ze daardoor in de boerderijen in de omgeving en zag ze de meerwaarde van het samen praten naar aanleiding van een boek. Via een omweg kwam ze bij de bibliotheek Eemland terecht, waar ze nu specialist is op het gebied van lezen en laaggeletterdheid, en coördinator Taalhuizen. Ze vertelt over een leeskring ‘Makkelijk lezen’. Jan Terlouws boek Bij ons in het dorp, dat gaat over de Tweede Wereldoorlog, bracht een gesprek over persoonlijke ervaringen van vluchtelingen op gang. Vorig jaar werd aan Sita door prinses Laurentien de Taalheldenprijs 2016 uitgereikt voor haar vele initiatieven op het gebied van ondersteuning bij de Nederlandse taal.   

Aanraders

Het zal niet verbazen dat Liesbeth en Sita zelf ook graag lezen. Liesbeth kan Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans en De Jaren van Virginia Woolf aanraden. Over dat laatste boek zegt ze: ‘Prachtige, beeldende beschrijvingen, slow reading, soms vilein hoe de families worden neergezet.’ Sita is in de vierdelige romancyclus van Elena Ferrante over twee Napolitaanse vriendinnen gedoken en las eerder met veel genoegen de biografie van Daphne du Maurier door Tatiana de Rosnay en De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry van Rachel Joyce.  

Nieuwe doelgroepen

‘Het is fijn om voor de informatiebijeenkomsten altijd te kunnen beschikken over de biebruimtes’, zegt Liesbeth. Sita merkt op: ‘Wat goed dat Senia steeds op zoek gaat naar nieuwe doelgroepen: deelnemers aan roze leesclubs, slechthorenden, blinden, mensen met autisme’. (Dit is allemaal nog in ontwikkeling - red.)  Ze noemt als wens voor de toekomst: het bereiken van jongeren. Aan haar collega-medewerkers in andere bibliotheken zou ze willen meegeven om meer met Senia samen te werken. ‘Het is een mooie combi’, zegt ze.

Wil de Graaf