Gesprek met Margot Jager, voorzitter Raad van Toezicht Senia

2 september 2018

In Boekhandel Praamstra, veruit de oudste boekhandel van Deventer, de geboortestad en huidige woonplaats van Margot Jager, vinden we een rustig zitje om te praten. Ik val meteen met de deur in huis:

Hoe werkt de Raad van Toezicht?

“Meestal heeft een Raad van Toezicht alleen een controlerende functie; met wat afstand meekijken naar de financiën en of alles wat in het beleidsplan staat wordt gerealiseerd. Die controlerende taak hebben wij zeker ook, maar de uitvoering ervan is een beetje anders. Wij (in totaal zes mensen) zijn allemaal enthousiaste supporters van Senia en op meerdere gebieden betrokken. Ik ben bijvoorbeeld ook ambassadeur en ik neem deel aan een muziekluistergroep. Wij vinden het leuk om met Ineke (Ineke van de Rotte, directeur van Senia) mee te denken en ideeën aan te dragen. Dat heeft ook te maken met de fase waarin wij ons als organisatie bevinden. Een verandering van pioniersfase naar een staande organisatie, waarin meer wordt vastgelegd en duidelijke richtlijnen nodig zijn. Er is een goede samenwerking met Ineke. Dat heeft te maken met de persoon die Ineke is. Zij is zo’n organisatorisch talent en zo deskundig, professioneel en innovatief!”

Hoe word je lid van zo’n Raad?

“Meestal gewoon door te solliciteren op een vacature die in de Nieuwsbrief van Senia verschijnt.  Iedereen mag solliciteren. Je moet wel bekend zijn met organisaties, financiën, het omgaan met personeel en (als voorzitter) met vergadertechnieken. Misschien nog belangrijker is dat je het spel snapt tussen de directie en de Raad van Toezicht. Dat je op grote lijnen kunt sturen, mee kunt denken en vertrouwen kunt geven. Ieder lid van de Raad heeft een specifiek aandachtsgebied, samenhangend met zijn/haar achtergrond/professie. Ik houd me bezig met zaken rondom het personeel van Senia. Ik heb mijn hele leven in leidinggevende functies gewerkt. Ik heb geleerd dat het vooral belangrijk is medewerkers ruimte te geven. En dat het nooit om jezelf gaat; het gaat om de organisatie.”

Senia heeft zich de laatste jaren stormachtig ontwikkeld. Een enorme groei in deelnemers en in soorten leesgroepen. Heeft dat iets veranderd in de Raad van Toezicht?

“Het heeft wel invloed gehad. Toen er mensen uittraden hebben wij  gezocht naar leden met een meer bedrijfsmatige achtergrond. Er zijn vaker brainstormsessies met Ineke om te kijken naar de toekomst. Onze vergaderagenda wordt steeds langer. We gaan daarom de frequentie van vergaderen verhogen. Nu één keer per twee maanden; straks één keer in de zes weken.

Ik zie Senia als een sterke boom met prachtige vruchten. Dat wordt allemaal deskundig en professioneel georganiseerd door Ineke met haar team in Olst.  We moeten ervoor zorgen dat de boom sterk blijft; dat zie ik als onze eerste prioriteit. Dat betekent bijvoorbeeld dat er genoeg financiële draagkracht moet zijn en ook voldoende betaald personeel. Wij denken aan meer digitalisering om de druk op het personeel te verminderen. Nieuwe initiatieven worden zorgvuldig gewogen. Senia wil een professionele organisatie zijn.”

Is dat geen spanningsveld? Een professionele, zakelijke organisatie willen zijn en toch met zoveel vrijwilligers willen werken?

“Senia is een professionele organisatie met een kleine staf, ondersteund door vrijwilligers die heel professioneel met taken omgaan. En dat alles om de hobby van onze klanten te ondersteunen. Daar horen richtlijnen bij. Bijvoorbeeld over de leeswijzers; we willen dat ze allemaal dezelfde lay-out hebben en inhoudelijk dezelfde kwaliteit. Er is wel een spanningsveld, maar dan gaat het om de vraag hoe je met de huidige inkomsten de kwaliteit in stand kunt houden. Kun je met zo’n kleine staf zoveel werkgroepen in de lucht houden? Dat is een onderwerp dat regelmatig op de agenda staat.”

Je bent zelf ambassadeur van Senia. Wil je daar nog iets over vertellen?

“Wij kunnen nog wel een aantal enthousiaste ambassadeurs gebruiken. Mensen die het leuk vinden een leeskring op te richten. In anderhalf uur op een informatieavond uit te leggen hoe Senia werkt, hoe een leesgroep werkt en waarom de Leeswijzer zo belangrijk is. Er zijn veel leesclubs in Nederland. Prima initiatieven, maar zonder leidraad zijn ze vaak een kort leven beschoren. De Leeswijzer van Senia zorgt voor zo’n leidraad. Samengesteld door mensen met veel ervaring en deskundigheid op het betreffende gebied. En als het dan lukt om een groep op te richten, is dat zo ontzettend leuk!”   

Margot stopt aan het einde van dit jaar met het voorzitterschap en haar deelname aan de Raad van Toezicht. Zij heeft er twee keer drie zittingsjaren opzitten. "Een beetje jammer”, zegt ze “maar het past wel bij mij. Ik leef in fases. Nu is er weer tijd voor iets nieuws." Gelukkig blijft ze 'behouden' voor Senia, als ambassadeur.

Ria Hullegie