Gesprek met Annelia Govers, al 8 jaar ambassadeur voor Senia

30 december 2018

Annelia Govers ontvangt mij heel gastvrij in haar huis aan een plas in Reeuwijk, waar zij samen met haar echtgenoot woont. Hier coördineert zij haar werkzaamheden voor Senia. “Ik vind het een geweldige club. Zelf neem ik ook deel aan een leesgroep. Waar kun je anders zo gemakkelijk een groep mensen vinden met eenzelfde interesse?”, zegt ze. “Ik werk nu zo’n acht jaar als ambassadeur. In het begin had Senia folders die ik overal verspreidde. In boekhandels, in bibliotheken, maar ook bijvoorbeeld bij de tennisbaan en in de bridgeclub. Nu zijn er boekenleggers; daar doe ik hetzelfde mee.” 

Hoe werk jij als ambassadeur?
“Het begint met een melding van Senia dat iemand wil meedoen aan een lees-of muziekgroep”, legt Annelia uit. “Is er geen bestaande groep waarin deze persoon past, dan ga ik aan de slag. Ik informeer bij de plaatselijke bibliotheek of boekhandel naar een moment en plek waar ik zo’n anderhalf tot twee uur kan zijn om de mogelijke deelnemers van een nieuwe groep te ontvangen. Ik stuur mijn persbericht naar de plaatselijke krant, de bibliotheek en de boekhandels. Als het AD daar een regionaal katern heeft, stuur ik het hen ook toe. Zij zijn altijd bereid het te plaatsen; daar ben ik heel blij mee. Ik informeer de deelnemer die zich al gemeld heeft over de datum van de informatiebijeenkomst. Op die bijeenkomst vertel ik over Senia en hoe alles in zijn werk gaat.

Over de lees- en luisterwijzers, de zes tot zeven bijeenkomsten per jaar bij mensen thuis en de keuze van de boeken of het muziekstuk. Ik help de deelnemers met de boeken-of muziekkeuze voor het komende seizoen. Ik zorg ervoor dat er uit de nieuwe deelnemers een contactpersoon wordt gekozen en dat er een afspraak wordt gemaakt voor de eerste bijeenkomst. Thuis zet ik alle gegevens in een Excel-bestand en stuur deze naar Senia.” 

Werk je op dezelfde manier bij alle verschillende op te richten groepen?
”Bij een muziekluistergroep, een filosofiegroep en een leesgroep Engels werk ik een beetje anders. Dan vraag ik iemand van de werkgroep mee. Zij kunnen beter dan ik het inhoudelijke deel vertellen; ik verzorg dan alleen de administratieve kant. Ik ben trouwens gewend zelf initiatieven te nemen. In Gouda bijvoorbeeld, waar negen door mij opgerichte leesgroepen draaien, richt ik elk jaar een nieuwe groep op, ook zonder een melding van Senia. Dat lukt altijd. Mensen hier kennen Senia.”

Het lijkt me wel wennen voor de deelnemers. Hoe zorgt zo’n groep dat het gaat draaien? Annelia: “Ik geef tips mee. Bijvoorbeeld  over het belang van het rouleren van de gespreksleiding. Dat geeft de meeste kans dat iedereen geïnteresseerd en gemotiveerd blijft. En als iemand ziek wordt, valt niet de hele groep uit elkaar. Ik adviseer ook altijd de tijdsduur vast te leggen. Dat geeft duidelijkheid voor iedereen. Meestal duren de bijeenkomsten twee uur. Na de eerste bijeenkomst bel ik altijd even naar de contactpersoon. Als alles goed gaat, kan ik afsluiten. Heel af en toe zijn er problemen; vaak gaat het dan over de dominantie van iemand in de groep. Mijn advies is dan iemand apart te nemen en erover te praten. Vaak gebeurt het onbewust.”

Het blijft mij verbazen: zo'n groot werkgebied en ook nog zo actief in het op de kaart zetten van Senia. Hoe red je dat? “Op de eerste plaats vind ik het ontzettend leuk om te doen. Vooral het organiseren van het begin tot het eind; een compleet pakket. Heel zelfstandig werk, wat ik qua planning goed kan inpassen in mijn leven. Ik kan mijn vaardigheden, in mijn werkzaam leven geleerd, er goed in kwijt; organiseren en nauwkeurig werken. En als je dan mensen zo blij weg ziet gaan; daar put ik veel voldoening uit.”
Annelia weet niet direct hoeveel leesgroepen ze in de acht jaar dat ze ambassadeur is, heeft opgericht. Op mijn verzoek gaat ze het uitzoeken. Het blijken er 160!

Ria Hullegie