Van zeezeiler tot dwarskijker, interview met Peter Moes

27 juni 2019

Peter Moes is dichter. Lezen kun je hem niet, wel horen op bijvoorbeeld poëziepodia. Hij schrijft, componeert en zingt liedjes. En hij werkt al enkele jaren als ambassadeur voor de muziekluistergroepen van Senia. Sinds anderhalf jaar maakt hij deel uit van de Raad van Toezicht van Senia. Achter zijn naam staat 'financiën'.

Peter en ik treffen elkaar in de prachtige bibliotheek Noordwest Veluwe aan de Havendam van Harderwijk. Niet zo gek dat Peter deze plek voor het interview heeft uitgezocht. Hij heeft jarenlang met zijn zeiljacht de zee bevaren; dan blijft een haven trekken.

Hoe vul jij je financiële taak in bij de Raad van Toezicht?

'Een Raad van Toezicht houdt op vele gebieden toezicht, dus niet specifiek op financiën. Zij kijkt toe op het functioneren van de stichting. Bij Senia betekent dit het contact met de directeur, Ineke van de Rotte. Zij wil graag met mensen sparren over allerlei zaken. En wij, als Raad, doen dat graag. Een extern bureau verzorgt de financiële stukken: de jaarrekening en de verlies- en winstrekening. Ik kreeg het aandachtsgebied financiën vanuit mijn achtergrond als algemeen directeur van een onderneming in medische artikelen. Als ondernemer ben je bezig met de continuïteit van je bedrijf. Dat is ook voor Senia natuurlijk heel belangrijk; voor het personeel, maar ook voor alle vrijwilligers en deelnemers. Ik heb het altijd interessant gevonden om te kijken of dingen in een organisatie ook anders kunnen. Daarin ben ik een beetje een dwarskijker.'

Kunnen dingen anders bij Senia?
'In elke organisatie kunnen dingen altijd anders. Maar dat moet je ook samen willen. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld de contributie verhoogd, die is nu € 38 per jaar. Daar is heel goed over nagedacht. Ik vind het een logisch gevolg van de groei van Senia. Senia begon in 2009 met 1395 deelnemers, eind 2018 waren het er 8620. In 2018 is het aantal deelnemers gegroeid met 16%, zoals je kunt lezen in het jaarverslag op www.senia.nl. Dat betekent nogal wat, alleen al voor onze ledenadministratie, waar meer personele inzet nodig was.'
Wat denk jij, komt er ooit een einde aan de groei van Senia? 
'Er is zowel in de lengte, nieuwe deelnemers in de provincies van Nederland waar Senia nog niet zo actief is, als in de breedte, het starten van groepen op nieuwe terreinen, nog heel veel groei mogelijk. Er is nu een PR-medewerkster aangetrokken. Wat gaat dat doen met de naamsbekendheid en de groei van Senia? Zelf zie ik het zo: wij zijn de pioniersfase voorbij en moeten ons nu inzetten voor stabilisatie, ons richten op behoud van de huidige kwaliteit. Hoe zorgen we dat we wat we doen zo goed mogelijk doen? Daarna kunnen we kijken naar nieuwe ontwikkelingen.'
In het jaarverslag staat dat er in 2018 143 mensen als vrijwilliger aan Senia waren verbonden. Dat zijn er veel.
'De inzet van vrijwilligers is enorm, niet alleen in aantal, maar ook in kracht. Vaak gepensioneerde mensen die hun kennis en ervaring na hun ‘werkzame’ leven willen inzetten voor een kwalitatief zeer goed product. Soms op een heel ander terrein, als een voortzetting van een hobby of passie in het verleden. Deze inzet gebeurt veelal in werkgroepen met heel veel plezier, energie en inspiratie. Misschien zijn wij daarom de grootste lees- en luistergroep van Nederland. Met ook een prachtig aanbod aan activiteiten. Dit behouden én uitbouwen, daarvoor blijf ik gaan.'

Ria Hullegie