Napraten met de leesclub Japans

23 september 2019

Op de vroege maandagochtend verzamelen de leden in het restaurant van de hoofdvestiging van de OBA op de 7e etage. Het wordt dit keer weer even wennen en kennismaken met elkaar, want door het samengaan van de beide groepen die in het voorjaar gestart zijn, is de samenstelling enigszins gewijzigd. De leesgroep Japans bestaat nu uit zeven vrouwen, die al snel blijk geven van een enorme bereidheid om hun (lees-)ervaringen te delen met elkaar.

Op het oog lijkt vertaalde Japanse literatuur een vreemde eend in de bijt van het Senia-aanbod. Tegelijk blijkt hieruit ook de aantrekkingskracht: Japan en de Japanse cultuur zijn zo anders dan wat wij gewend zijn, dat nieuwsgierigheid en behoefte aan verdieping zeker een bindende factor is. Enerzijds doet het land heel modern aan, anderzijds staat de cultuur bol van traditie en symboliek. De boekenkeuze van het vorige seizoen liet goed zien hoe veelomvattend Japanse literatuur kan zijn, maar de nieuwsgierigheid was nog niet helemaal bevredigd: nog niet alle puzzelstukjes zijn op hun plek gevallen. In de praktijk blijkt het lastig bepaalde symboliek te duiden, en aspecten van de literatuur zoals de gewelddadigheid, maar ook de schoonheid en natuurlijkheid van de beschrijvingen, blijven intrigeren. De beschikbaar gestelde leeswijzers bleken een waardevolle aanvulling te zijn op de eigen leeservaringen, al loert ook het gevaar dat van tevoren (te?) veel wordt weggegeven. In dit komende seizoen is gekozen voor drie boeken van vrouwelijke auteurs, met de verwachting dat daardoor het dagelijks leven van de Japanse vrouw beter uitgelicht kan worden. De positie van de vrouwen in Japan is namelijk opvallend ondergeschikt aan die van de mannen. Daarbij speelt de mate van scholing zeker een rol, maar wellicht zijn er meerdere factoren hierin belangrijk, en wordt door vrouwelijke auteurs vermoedelijk een ander, c.q. completer beeld geschetst. Tijdens ons gesprek ontstaat ook het idee om een Japanse uit te nodigen bij een van de besprekingen.

Het succesvol functioneren van deze leesclub heeft vooral te maken met de rijkdom aan ervaringen die ieder kan inbrengen, rijkdom die te danken is aan de heterogene samenstelling. De diversiteit met betrekking tot leeftijdsopbouw, land van herkomst, professionele achtergrond, reiservaring of specifieke kennis, zorgt voor intensieve besprekingen, waarbij ieders inbreng vanuit deze talrijke invalshoeken bijzonder gewaardeerd wordt. Het belooft een seizoen te worden in een nieuwe setting, met weer een aantal boeiende en inspirerende bijeenkomsten!

Doris Dhuygelaere