Even bijpraten met...

9 april 2020

Nicole Hoven, directeur van Senia


Hoe beleef je deze bijzondere tijd?

Nicole: “Het gaat mij goed en ook de mensen in mijn omgeving. Ik heb geen somber gemoed. De coronacrisis heeft wel indirect effect op mijn werk en op mijn sociale contacten. Dat geldt natuurlijk voor iedereen. Ik vind het bemoedigend om te zien dat de meeste mensen gewoon doorgaan.”

Wat voor werk doe je momenteel?

“Ik ben nu vanuit ‘kantoor Rotterdam’ bezig om de agenda met bijlagen op te stellen voor een vergadering op afstand met de raad van toezicht.  Vanochtend had ik een overleg over de komende nieuwsbrief en ook met de vormgever die de website gaat opschonen. Ik ben druk met de nieuwe keuzelijsten die donderdag op de site komen. Verder heb ik de voorzitters van alle werkgroepen gebeld om te vragen of ze op schema liggen met het samenstellen van de leeswijzers.”

Wat voor invloed heeft corona op Senia, denk je?

“Veel leden kunnen voorlopig niet bij elkaar komen. We krijgen wel veel suggesties en verhalen over hoe je toch op afstand samen kunt zijn. We zien elkaar minder, dat geldt zowel voor het team als ook voor de werkgroepen en de raad van toezicht. De oprichtingsbijeenkomsten konden niet doorgaan. De instroom van nieuwe leden is stilgevallen, omdat er geen nieuwe groepen worden opgericht. Er komen nog wel steeds aanvragen binnen om aan te sluiten bij een bestaande groep. Hoe het er op de langere termijn uit gaat zien is nog niet te voorspellen. Voor de voorjaarsbijeenkomsten hadden we een heel feestelijk programma bedacht om de nieuwe titels te lanceren en mooie locaties uitgezocht; dat hebben we allemaal moeten annuleren.”

Hoe zorg jij er zelf voor dat je het volhoudt?

“Mijn dagelijkse schema is: ik sta vroeg op, doe rek- en strekoefeningen, wandel een uur met een wandelmaatje. Mijn werkdag begint ruim voor half negen. Structuur, beweging, natuur, me bezighouden met literatuur, kunst en muziek, dat houdt me op de been. Ik schrijf in deze tijden elke dag aan iemand een korte brief en voeg daar een mooi gedicht bij van Ida Gerhardt of Rilke.”

Heb je voor ons, lezers van de nieuwsbrief, een boodschap?

“Blijf gezond, blijf lezen, blijf muziek luisteren, blijf omkijken naar elkaar. Met de woorden van psychiater Dirk de Wachter: ‘Nu een hele hoop dingen wegvallen, worden betekenis en zingeving belangrijker.’ Wat tilt je even op boven de dagelijkse werkelijkheid? Daar zijn we nu veel ontvankelijker voor.”