Interview met Els Scholtes, voorzitter van de Raad van Toezicht

26 mei 2020

Sinds ongeveer een jaar is Els Scholtes voorzitter van de Raad van Toezicht van Senia. Samen met haar team toetst ze het beleid van de directie en denkt ze mee over de toekomst van onze leeskringorganisatie. Ik spreek haar per telefoon.

Hoe ben je in deze functie terechtgekomen?

"Ik heb altijd graag gelezen en zat jarenlang in een literatuurgroep in De Nieuwe Boekhandel in Amsterdam. Toen ik vijf jaar geleden met pensioen ging, heb ik me bij Senia aangemeld voor een leesgroep Biografieën en weldra ook voor een leesgroep Geschiedenis. Al snel werd ik gevraagd om ambassadeur te worden. Dat doe ik nog steeds, ik ben ambassadeur voor Amsterdam en tijdelijk voor de Kop van Noord-Holland. Het is leuk werk, ik kom zoveel verschillende mensen tegen. En ja, zo lopen dingen, toen kwam Ineke van de Rotte, de vorige directeur van Senia, met de vraag of ik in de Raad van Toezicht wilde plaatsnemen. Daar heb ik ‘ja’ tegen gezegd, maar ik zei wel, dat ik niet meteen ook voorzitter wilde zijn. Dat liep anders."

Hoe zag je leven er vóór je pensioen uit?

"Ik ben geboren in Maastricht en mijn man is ook een Limburger. Veertig jaar geleden zijn we verhuisd naar de Kop van Noord-Holland. Inmiddels wonen we alweer twintig jaar in Amsterdam. Dat bevalt heel goed, want er is hier volop kunst en cultuur. Ik ben begonnen als maatschappelijk werker in de jeugdbescherming en ik ben uiteindelijk leidinggevende geworden van een grote groep mensen in de jeugdzorgsector in Amsterdam. De ervaring die ik daar heb opgedaan qua organiseren, innoveren en leidinggeven, kan ik goed gebruiken in mijn werk voor Senia. Dit is natuurlijk wel een lichtere tak van sport. Ik was gewend aan heel grote problemen, die ik soms zelfs op klantniveau moest oplossen, als het erg uit de hand was gelopen. Nu kan ik mijn aandacht gewoon richten op inspirerende, interessante onderwerpen."

Waar houdt de Raad van Toezicht zich momenteel zoal mee bezig?

"Toen Ineke van de Rotte stopte als directeur, was ik net voorzitter geworden. Ineke had veel kennis in haar hoofd, was een enorme vraagbaak en wist van aanpakken. Ik maakte de overgang mee naar een fase waarin we proberen om de dingen meer in procedures vast te leggen en wat transparanter te maken. Dat was een logische volgende stap. In de Raad denken we mee met de huidige directeur: hoe houden we het schip goed op stoom, ook in deze coronatijd. We werken nu aan het ontwikkelen van een strategische visie voor de komende vier jaar, aan het uitzetten van nieuwe lijnen. Alle vrijwilligers zullen daar ook bij betrokken worden."

Welke invloed heeft de coronacrisis op Senia?

"Zoals alle mensen zijn ook wij behoorlijk onder de voet gelopen door de coronacrisis, die veel consequenties heeft. Als die er niet was geweest, zouden we naar verwachting wel weer een stukje gegroeid zijn. Er is nu stagnatie in het tot stand komen van nieuwe leesgroepen. Het zou goed zijn als we op zijn minst op het ledenaantal blijven zitten dat er nu is. Ik hoop dat we in september weer oprichtingsbijeenkomsten kunnen houden, maar misschien vergt dat meer tijd."

Hoe beleef je zelf deze periode?

"Ik vind het lastig om zoveel minder sociale contacten te hebben dan ik gewend ben. Alles gaat digitaal: pilates, yoga. Het is opeens een andere wereld, een andere beleving. De Raad van Toezicht vergadert via Skype. Mijn geschiedenisleesgroep is tijdelijk gestopt. De helft van mijn biografieleesgroep komt bij elkaar; de anderen doen mee via Zoom."

 Wat voor wensen heb je met betrekking tot Senia?

"Ik zou graag de afdelingen non-fictie wat groter zien worden en daarbij zou ik ook graag steeds meer willen gaan samenwerken met andere partners. Met geschiedenis kunnen we bijvoorbeeld aansluiten bij het Historisch Genootschap en bij historische tijdschriften. Iets vergelijkbaars geldt voor kunstgeschiedenis en muziek. Die samenwerking met wat er elders in het land gebeurt, zou ik graag willen uitbouwen. Verder denk ik dat we het aantal ambassadeurs moeten uitbreiden. De gebieden waarin zij actief zijn, moeten we klein houden, zodat ze een goed contact kunnen opbouwen met de deelnemers en met de mensen die in culturele instellingen werken. Het wordt dan makkelijker om op lokaal niveau samenwerkingsvormen te vinden."

Wat is voor jou de essentie van je werk?

"Ik zoek altijd naar verbinding, vanuit het bureau naar al onze vrijwilligers en vanuit de vrijwilligers naar al onze lezers. Ik wil bijdragen aan netwerkvorming en culturele verdieping. Mijn ervaring is dat dat helpt de zinvolheid in het leven te vergroten."

Wil de Graaf