In gesprek met de werkgroep Engels

31 oktober 2020

“Pareltjes opdiepen uit een enorm aanbod”


Ruim tien jaar geleden was Senia veel kleiner dan nu en waren er nog voornamelijk leesclubs Nederlandse en vertaalde literatuur. Het leek toen een goed idee om een Engelse tak op te richten. Zo geschiedde. Het balletje ging rollen en inmiddels zijn er zo’n zestig leesclubs Engelse literatuur, die samen ongeveer driehonderd leden tellen. Wil de Graaf neemt een kijkje bij de werkgroep Engels.

De werkgroep Engelse literatuur is in de jaren van zijn bestaan steeds wisselend van samenstelling geweest en bestaat momenteel uit zeven personen, drie mannen en vier vrouwen. Enkelen van hen zijn beroepsmatig ook met Engels bezig (geweest), maar voor allen geldt dat ze heel graag Engelse boeken lezen. Hun voornaamste taak is het maken van een mooie leeslijst voor mensen die ook graag Engelse boeken lezen en dat is leuk werk. De werkgroep komt hiervoor drie keer per jaar bij elkaar.
Op de foto vijf van de leden van de werkgroep. Met de klok mee:
Christa de Jager, Elise Prins-Kleuskens, Henny de Boer, Cees van den Akker en Els de Wit


De werkgroepleden zetten de boeken waar zij enthousiast voor zijn op een ‘forum’, zodat zij kunnen zien waar de anderen mee bezig zijn. Op de vergadering in augustus wordt eerst het afgelopen seizoen geëvalueerd en vervolgens gaat alle tijd naar het bekijken van de longlist. Boeken die een kans maken, moeten door minstens twee leden worden gelezen. Eind oktober vindt de tweede vergadering plaats en dan is de lijst al een stuk ingekort. De definitieve leeslijst van tien à twaalf titels wordt in december of januari vastgesteld.

De shortlist

Christa de Jager, een van de werkgroepsleden, vertelt aan welke eisen een boek moet voldoen om gekozen te worden voor de shortlist: het moet vernieuwend zijn qua structuur en inhoud; een leesclub moet er goed over kunnen praten; de auteurs kunnen uit Groot-Brittannië, de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland of andere landen komen, maar het boek moet wel oorspronkelijk in het Engels zijn geschreven. Voor Engelstalige boeken geldt misschien nog meer dan voor boeken in andere talen dat het aanbod zo enorm groot is. “Het is voor ons een prachtige uitdaging om daaruit de pareltjes op te diepen,” aldus Christa. Op de boekenlijst staan voornamelijk recent verschenen romans, waaronder vaak boeken die in de publiciteit zijn omdat ze genomineerd zijn of een prijs hebben gewonnen, en slechts af en toe klassiekers en verhalenbundels. Men probeert een balans te maken tussen dikke en dunne boeken, en tussen boeken met een verschillende moeilijkheidsgraad. Er zijn daarbij drie niveaus, die worden aangegeven met één, twee of drie ‘boekjes’ op de lijst.

Reilen en zeilen van de leesclubs

In de Engelse leesclubs van Senia zitten mensen die bij voorkeur in het Engels lezen en soms ook mensen met een Engelstalige achtergrond die het leuk vinden om in hun moedertaal te lezen en te discussiëren. Dat de voertaal Engels is, ligt voor de hand. Christa: “De ervaring leert dat als je een boek in het Engels hebt gelezen, het ook makkelijk is om er in die taal over te praten. De leesclubs zijn overigens niet bedoeld om je Engels te verbeteren, al kan deelname wel dat effect hebben.” De bijeenkomsten vinden plaats bij iemand thuis, in een bibliotheek of een café. Ze verlopen op min of meer dezelfde wijze als die van de meeste Nederlandstalige leesclubs: onder roulerend voorzitterschap vindt er eerst een algemeen rondje plaats over hoe men het boek vond, gevolgd door discussie aan de hand van de vragen van de leeswijzer.

Activiteiten van de werkgroep

Het grootste deel van de leeswijzers wordt door de werkgroepsleden zelf geschreven, een klein aantal door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Elke leeswijzer wordt daarna door minstens één lid van de werkgroep meegelezen en ten slotte kijkt er nog een native speaker naar het correcte gebruik van het Engels. Rond kerst probeert de werkgroep altijd een bijeenkomst te organiseren met iemand die een lezing geeft, waarna er samen een ’mince pie’ wordt gegeten, een klassiek Brits kersttaartje. Ook voor de inspiratiedagen in het voorjaar worden er sprekers uitgenodigd, zoals Wim Tigges, docent aan de Universiteit Leiden. De werkgroep is heel actief op de eigen pagina van de website van Senia. Je kunt daar bijvoorbeeld de aankondiging lezen van nieuwe films en allerlei wetenswaardigheden en tips die voor de doelgroep interessant zijn. Onder de naam Elise’s favourites … (or not) schrijft werkgroepslid Elise Prins-Kleuskens er recensies van boeken die de shortlist net niet gehaald hebben maar toch de moeite waard zijn, of van vertaalde boeken. Die recensies zijn ook in de maandelijkse Senia-nieuwsbrief te vinden.

Contact met de achterban

De leden van de werkgroep Engelse literatuur zouden wel wat meer in contact willen komen met hun lezers. Christa: “Behalve op inspiratiedagen en speciale bijeenkomsten zien we die niet vaak. Onderaan elke leeswijzer staat ons e-mailadres. Suggesties voor boeken zijn welkom. En we horen het graag als mensen iets op te merken hebben over een leeswijzer of over wat zij van de leeslijst in het algemeen vinden. Kortom: of we op de goede weg zitten.”  

Wil de Graaf