Samen staan we sterker, samenwerking bibliotheek en ambassadeur in Venlo

26 januari 2021

Afbeelding van Elly JacobsWe gaan beeldbellen via Jitsi, uitgelegd in de nieuwsbrief van Senia. Een ideale setting nu we niet fysiek bij elkaar kunnen komen. Helene Knippenbergh werkt  ruim zeventien jaar als Senia ambassadeur voor Limburg. 'Ik ben helaas nog steeds de enige ambassadeur in Limburg. Ik wil niet mijn eigen toko hebben. Ik heb een open communicatie met Marijke Slager van Senia. Als ik uitval kan het overgenomen worden.'

Elly Jacobs werkt ongeveer een jaar bij de bibliotheek in Venlo en heeft ondermeer als taak zich te verdiepen in de leesclubs. 'Onze stadsbibliotheek wil een huiskamer zijn voor de hele stad. Daar past de samenwerking met Senia helemaal bij.'

Willen jullie iets over jullie samenwerking vertellen?

Helene: 'In Venlo zijn in totaal vijftien leesgroepen van Senia actief, niet alleen voor literatuur, maar ook voor geschiedenis, kunstgeschiedenis, filosofie, Duits en Engels. Al deze groepen mogen gratis gebruik maken van ruimtes in de bibliotheek voor hun bijeenkomsten. Een avondleesgroep, die normaliter thuis bij elkaar komt, mag zelfs op de zaterdagmiddag gebruik maken van de ruimte in de bibliotheek. De ruimtes zijn zo groot dat er ook in deze tijd met beperkingen doorgegaan kan worden met het samen lezen en bespreken van de boeken (als de bibliotheek open is). Ik heb met veel bibliotheken contact, maar deze gastvrijheid vind ik heel bijzonder.'

Elly: 'Bibliotheken hebben zelf vaak leesgroepen die ze begeleiden. Dan lijkt Senia een soort concurrent. Ik zie het zo: zowel Senia als wij hebben een gezamenlijk doel, namelijk zoveel mogelijk mensen boeken laten lezen. Waarom dan niet samenwerken? Wij hebben de tactiek van Senia een beetje overgenomen. De lezers van onze leesgroepen blijken heel goed in staat  zelf zo’n bespreking te leiden, keuzes te maken over de te bespreken boeken etc. Wij faciliteren alleen, zoals Senia dat ook doet bij hun leesgroepen. Mensen kunnen vragen stellen en zich aanmelden voor een groep; daarna gaan ze zelf samen verder.'

Helene: 'Jij zorgt er ook voor dat de boeken die in de boekenlijsten van Senia staan in de bibliotheek aanwezig zijn. Dat geeft onze lezers rust.'

Elly: 'De leesgroepen reserveren bij mij een ruimte en melden dan ook welk boek ze in een bepaalde bijeenkomst gaan bespreken. Wij zijn aangesloten bij een netwerk van Limburgse bibliotheken. Venlo schaft sowieso iedere titel aan die wordt gelezen door een leesclub. Is er behoefte aan meerdere exemplaren, dan kunnen leden reserveren in het netwerk en wordt de titel geleverd in Venlo.

Vroeger hadden we een speciale kast voor alle boeken die op de boekenlijsten van Senia stonden. Nu zetten we een Senia sticker op de rug van de boeken en staan ze tussen de andere boeken in. Iedereen kan die boeken dan lezen.'

Het is duidelijk wat de winst is voor de Senia lezers, maar wat heeft de bibliotheek hierin te winnen?

Elly: 'Ook de leesgroepleden van Senia zijn ambassadeurs van de bibliotheek. Zij nemen vaak deel aan activiteiten die wij vanuit de bibliotheek proberen uit te zetten.  Bijvoorbeeld bij lezingen van auteurs; daar komen best wat Senia leden op af. Wij sturen hen ook onze nieuwsbrieven. En ons lunchcafé, dat wordt uitgebaat, verdient aan het kopje koffie of thee in de pauze.'

Op dit moment  is de bibliotheek gesloten en zijn er ook geen oprichtingsbijeenkomsten. Hoe is dat voor jullie?  

Elly: 'Het is af en toe behoorlijk frustrerend. Als je heel veel moeite hebt gedaan om een activiteit voor te bereiden en ineens gaat het niet meer door, dan is dat heel vervelend. Aan de andere kant vind ik het een uitdaging om na te denken over hoe dingen anders kunnen worden uitgevoerd. Ik moet op een andere manier mijn doelgroep bereiken. Nu ben ik bijvoorbeeld bezig met het opzetten van een workshop over de verschillende online vergadertools, zoals Zoom en Jitsi. Om mensen vertrouwd te maken met deze nieuwe mogelijkheid van ontmoeten.'

Helene: 'Ik ga dat ook zeker promoten binnen de Senia leesgroepen; zij kunnen dan online doorgaan. Ik denk toch dat we daar naar toe moeten. Dat hoort bij de nieuwe tijd, ook na corona. Ik hoor wel dat er meer gelezen wordt dan voor de coronatijd. En het gaat zeker niet alleen om ouderen. In Venlo is ook een 40 plus Senia leesgroep actief.'

Kan een muziekluistergroep ook terecht in de bibliotheek?
Helene: “Er is in Venlo nog niet zo’n Senia groep. Ik heb wel een paar aanmeldingen gekregen. Ik wil daar als alles weer kan, wel aan gaan werken.”

Elly: “Wij als bieb, overwegen binnenkort een online lezing te organiseren over de Johannes Passion of de Mattheus Passion. Misschien kunnen we daar dan een oprichtingsbijeenkomst voor zo’n muziekluistergroep van maken. Als dat doorgaat, wil ik wel even van je horen wat voor faciliteiten dan nodig zijn.”

Helene: “Wat leuk. Wanneer ……………….”

Het is duidelijk voor mij. Coronatijd of niet, bibliotheek dicht of niet, deze bijzondere samenwerking van deze twee enthousiaste mensen gaat gewoon door.


Ria Hullegie