Muziekluisterclubs gaan online

24 februari 2021

Kan een luistergroep ook online functioneren?

Daarover vertellen Sandra van Kalken en Hans Teuling

Portretje Sandra van KalkenSandra van Kalken, voorzitter van de Werkgroep Muziek van Senia heeft geprobeerd deze vraag te beantwoorden. Zij heeft, samen met twee collega’s, online proefbijeenkomsten met het programma Zoom georganiseerd. Hiervoor zijn de contactpersonen van de luistergroepen van Senia benaderd. Vijftien vertegenwoordigers van luistergroepen hebben aan deze Zoom-sessies deelgenomen. Sandra: “Voor het programma Zoom zijn twee handleidingen geschreven: een basishandleiding voor alle deelnemers en een meer uitgebreide handleiding voor degene die de bijeenkomst technisch gaat verzorgen. Het online organiseren en bijwonen van een bijeenkomst vergt een goede voorbereiding, met name voor degene die de bijeenkomst technisch leidt. Hij of zij zorgt ervoor dat de te beluisteren/bekijken muziekvoorbeelden klaar staan voor gebruik. Deze kunnen, op het moment dat het nodig is, online gedeeld worden met de andere deelnemers. Ieder heeft van tevoren de luisterwijzer bestudeerd en de videofragmenten beluisterd/bekeken. Tijdens de bijeenkomst wordt erover gediscussieerd en, indien nodig, kan er gezamenlijk nogmaals naar muziekfragmenten worden geluisterd/gekeken.

Uit de proefsessies is gebleken dat de kwaliteit van de videofragmenten afhankelijk is van de apparatuur die gebruikt wordt en van de internetverbinding. De geluidskwaliteit is over het algemeen minder goed dan je gewend bent. Daardoor is een online bijeenkomst minder geschikt voor het beluisteren van langere stukken muziek, dus komt de nadruk meer te liggen op het praten over de muziek dan op het luisteren naar de muziek. Onze ervaring tot nu toe is dat het Zoom-programma voor luistergroepen net iets beter werkt dan Jitsi Meet.”

Portretje Hans TeulingHans Teuling, contactpersoon van een muziekluistergroep in Almere en deelnemer aan de proefsessie, heeft al langere tijd ervaring met het online samen luisteren naar muziek. Zijn groep komt sinds oktober vorig jaar online bij elkaar. “Wij werken met Jitsi Meet. Na de start in oktober hebben we vijf bijeenkomsten gehad en iedereen is enthousiast.” Hans is contactpersoon van de groep en verzorgt ook de technische kant van de bijeenkomst. Hij zorgt dat de links uit de luisterwijzer op zijn laptop klaar staan. Tijdens de online bijeenkomst kan hij zijn scherm delen, zodat iedereen de muziekfragmenten kan beluisteren en bekijken. Net als Sandra zegt Hans dat een goede voorbereiding noodzakelijk is. "Iedereen luistert van te voren thuis naar de muziek en beantwoordt de vragen in de luisterwijzer voor zichzelf. Tijdens de bijeenkomst bespreken wij de antwoorden met elkaar. Wij hebben altijd al een vaste begeleidster, die het gesprek leidt. Dat is in een online bijeenkomst nog belangrijker.

Natuurlijk hopen zowel Sandra als Hans dat de deelnemers elkaar snel weer live kunnen ontmoeten. Dat blijft het doel van elke luistergroep. “Maar”, zegt Hans “op deze manier lukt het toch om in coronatijd een paar gezellige, leerzame muzikale uurtjes met elkaar te hebben."

Vragen of ondersteuning nodig?

Voor vragen of hulp kun je contact opnemen met muziek@senia.nl. De muziek-werkgroep organiseert in maart 2021 een wekelijkse inwerk-sessie op donderdagmorgen van 11.00 - 12.00 uur. Inloggen op https://meet.jit.si/SeniaSpreekuurLuisterclubs en u treft ook andere muziek-liefhebbers.

Hans Teuling wil ook wel groepen op gang helpen. Mail hem via ja.teuling [AT] live.nl