Gesprek met Karin Mous

27 april 2021

Karin Mous, voorzitter van de werkgroep moderne literatuur van Senia, is nu al zo’n vijf jaar enthousiast betrokken bij de werkgroep. ‘Ik vind het leuk om op een andere manier dan alleen maar lezend voor mezelf, met literatuur bezig te zijn.’ Karin heeft 25 jaar gewerkt als docente bij het ROC. Ze gaf voornamelijk cursussen aan ouderen op het gebied van literatuur, kunst en muziek. Ze is afgestudeerd in Nederlands en Algemene Taalwetenschap. Daarnaast hield ze zich veel bezig met Literatuurwetenschap.
In normale tijden is april de maand van de voorjaarsbijeenkomsten om de nieuwe keuzelijst te presenteren. Nu gebeurt dit online. Als we elkaar via Jitsi Meet treffen heeft Karin net een webinar achter de rug. In totaal geeft ze er vijftien, verspreid over de maand april.

Een drukke tijd voor je, april!
‘April is voor mij altijd een drukke maand. Vóór corona reisde ik het hele land door voor de voorjaarsbijeenkomsten, van Zeeland tot Twente, van Groningen tot Limburg. Nu presenteren wij de boeken online. Dat online gebeuren is wel even uitzoeken. Ineke (van de Rotte) en ik hebben vaak moeten oefenen. Het is ook gek dat je jezelf steeds ziet tijdens het presenteren.
Ik heb drie auteurs uit de nieuwe keuzelijst bereid gevonden een filmpje te maken, waarin zij over hun boek vertellen. Die vertonen we tijdens de online presentaties.’

Hoe reageren de deelnemers tot nu toe?
‘Heel positief. Veel mensen vinden deze manier een prima alternatief en voor herhaling vatbaar. De filmpjes van de auteurs en de afwisselende presentatie worden als heel prettig ervaren. Ook het stellen van vragen aan de deelnemers, waardoor zij actief betrokken worden, wordt gewaardeerd. De chatfunctie wordt volop gebruikt.’  

Vind jij dit iets om te blijven doen, ook als straks de beperkingen voorbij zijn?
‘Het online gebeuren heeft voordelen. Er nemen in het algemeen meer mensen aan deel, dan aan de bijeenkomsten in het land. Je hoeft er niet voor te reizen. Persoonlijk vind ik het altijd erg fijn onze lezers fysiek te ontmoeten en te horen wat hun wensen en ideeën zijn. Ik krijg dan een beter beeld van de lezers voor wie ik bezig ben. Voor de toekomst is een combinatie van fysieke en online voorjaarsbijeenkomsten wellicht een optie.’

Wil je iets vertellen over de werkgroep en jouw taken als voorzitter?
‘De werkgroep bestaat nu uit acht mensen, zeven vrouwen en (vanaf dit jaar) een man. Als werkgroep zijn we eigenlijk het hele jaar bezig met het zoeken van nieuwe boeken voor de literatuurlijst. De kranten doorpluizen, de literatuurprijzen in de gaten houden en als het kan snuffelen in de boekwinkels. De werkgroepleden presenteren uiteindelijk de titels die ze zelf het meest waarderen. Wij lezen daarna elkaars keuze en besluiten dan gezamenlijk welke boeken op de lijst komen. Daarnaast begeleiden wij het tot stand komen van de leeswijzers, door feedback te geven aan de schrijvers daarvan.
Iedereen in de werkgroep heeft als achtergrond iets met boeken en literatuur. Natuurlijk hebben wij  daarnaast verschillende interesses. Die persoonlijke voorkeuren kun je terugzien in de keuzelijst. Mijn liefde voor Afrika en Afrikaanse literatuur zie je bijvoorbeeld terug in het boek ‘Kintu’ van Jennifer Nansubuga Makumbi. Ik vind het ook heerlijk me uit te leven op de djembé. Ik ben verschillende keren met mijn groep en Senegalese docent naar Senegal geweest om daar te spelen. Hopelijk is dat weer gauw mogelijk!
Wat ik verder nog doe? Ik zoek schrijvers voor de leeswijzers en coördineer de totstandkoming daarvan. Ik onderhoud daarvoor bijvoorbeeld contacten met de wetenschapswinkel in Groningen. Verder vraag ik regelmatig beoordelingsexemplaren van nieuwe boeken aan bij uitgevers, als we denken dat deze titels geschikt zijn voor onze Senia lezers. Uitgevers weten ons overigens ook wel te vinden tegenwoordig.’
Waarom vind jij dat Senia moet blijven?

‘Ik draai de vraag liever om. Wat, als Senia er niet meer zou zijn?
Natuurlijk zijn er dan allerlei mogelijkheden om op een andere manier aan een leesclub deel te nemen. Maar de leeswijzers van Senia  bieden de deelnemers de mogelijkheid tot een verdiepende voorbereiding en bespreking van het boek. De leesgroepen moderne literatuur kunnen kiezen uit  honderd titels en dus honderd leeswijzers. Elk jaar komen er twintig titels bij.
En Senia biedt meer dan literatuur leesgroepen. Ook leesgroepen Franse, Engelse en Duitse literatuur, geschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis en biografieën. En vergeet niet de  muziekluistergroepen. En dan zijn er nog de excursies die worden aangeboden. Het is een prachtige organisatie. Die mag toch niet stoppen?
Als in september de oprichtingsbijeenkomsten starten, gaan we weer op volle kracht vooruit.’

Ria Hullegie