Maria Boelhouwer, Passend Lezen

28 januari 2022

Maria Boelhouwer is gepensioneerd lerares Nederlands en Cultureel Kunstzinnige vorming in de bovenbouw van havo/vwo. In september vorig jaar is zij een leesgroep voor blinden en slechtzienden gestart in de regio Leiden. Zij is daar sinds een jaar ambassadeur voor Senia.

Hoe komt iemand op het idee een leesgroep voor blinden en slechtzienden te starten?

Maria: “In mijn werkzame leven als docente speelde literatuur een belangrijke rol. Na mijn pensionering zocht ik naar een vorm van vrijwilligerswerk waar ook literatuur weer een rol zou spelen. Zo kwam ik bij Senia terecht.

Als je leesgroepen opricht, waarom dan geen leesgroep voor mensen die wat extra begeleiding kunnen gebruiken. Ik kwam op het idee, in samenspraak met Senia, om een leesgroep voor blinden en slechtzienden op te richten. Bij dit besluit speelde ook mee dat mijn moeder destijds leed aan de oogziekte maculadegeneratie, iets wat voor een fervente lezeres als zij, een enorm obstakel bleek te zijn.”

Hoe kwam je aan deelnemers?

“Ik heb op de website van Senia en op de website van de bibliotheek in Leiden een wervende tekst geplaatst over een komende informatie bijeenkomst. Ook kranten in Leiden hebben er aandacht aan besteed. De informatie bijeenkomst werd door acht mensen bezocht, dat was meer dan verwacht. In die eerste bijeenkomst lag het accent op kennismaken met elkaar en ik heb informatie gegeven over Senia. De literatuurlijsten zijn meegegeven met de vraag daar met hulp van iemand anders eens naar te ‘kijken'. Pas in de volgende bijeenkomst is de leesgroep gevormd. Op dit moment heeft de leesgroep negen deelnemers.”

Wat betekent de samenwerking met Passend Lezen voor deze leesgroep?

“De Bibliotheekservice Passend Lezen heeft een bestand van ongeveer 80.000 gesproken boeken. Alle boeken van de literatuurlijsten van Senia zitten daarbij. Je moet lid worden van Passend Lezen om van hun service gebruik te kunnen maken. Dat kost 30 euro per jaar (www.passendlezen.nl).

De deelnemers aan onze leesgroep vragen Senia in plaats van de papieren versie, digitale leeswijzers van de gekozen boeken te sturen. Die digitale leeswijzers worden door de deelnemers zelf naar Passend Lezen gestuurd. De leeswijzers worden daar door een vrijwilliger ingesproken. Na ongeveer drie weken komt de leeswijzer als gesproken boek terug.“

Hoe gaat het in de praktijk in de leesgroep ?

“Wij hebben een ruimte in de bibliotheek waar we ongeveer één keer per vijf weken bij elkaar komen. De deelnemers komen daar soms met een taxi naar toe of ze worden gebracht. En dan start er een leesgroep als in alle andere  groepen. Iemand is voorzitter die het gesprek op gang brengt en de discussies leidt. Ik ben nog wel contactpersoon van deze groep. Ik zorg ervoor dat informatie van Senia bij hen terecht komt. Ik doe dat per mail of via whats app. Zij kunnen dat thuis in gesproken vorm beluisteren.”     

De groep bestaat nog maar kort. Kun je al iets zeggen over de ervaringen van de deelnemers?

Door de pandemie zijn er nog weinig bijeenkomsten geweest. Mij is vanaf het begin een enorme saamhorigheid opgevallen. De deelnemers zijn niet alleen lotgenoten, maar ook mensen die dezelfde passie hebben, het lezen van boeken. Er is veel behoefte om bij elkaar te komen. Het sociale aspect is heel belangrijk. In twee uurtjes kun je alles even loslaten en delen met elkaar wat je altijd al heel fijn hebt gevonden. Dat geldt voor alle leesgroepen, maar ik denk hier nog meer.”

Ik kan me voorstellen dat er in heel Nederland behoefte is aan leesgroepen voor blinden en slechtzienden.

“Dat zal zeker zo zijn. Ik heb hierover in een bijeenkomst van ambassadeurs informatie gegeven. Ik weet dat er al ambassadeurs mee bezig zijn. Ik ben natuurlijk altijd bereid hierover verdere informatie te geven. 

Mensen die blind of slechtziend zijn en graag aan een leesgroep willen meedoen, kunnen zich ook zelf aanmelden via de website. Alle informatie op de website wordt in gesproken vorm aangeboden (rechtsboven ‘lees voor’). Zo’n verzoek wordt altijd doorgezonden naar de ambassadeur van de betreffende regio. Mogelijk leidt dat dan tot een nieuwe leesgroep voor blinden en slechtzienden.”

Wat zijn de mogelijkheden als je in een leesgroep zit waar je graag wilt blijven en je wordt slechtziend? 

“Als je lid bent van Passend Lezen kun je de boeken altijd in gesproken vorm ontvangen. En ook dan kun je Senia vragen de leeswijzer digitaal te sturen, om het via Passend Lezen in gesproken vorm te kunnen gebruiken tijdens de leesgroep bijeenkomsten. Ik hoop dat veel contactpersonen dit weten. Als je al langere tijd in een leesgroep zit, is het heel begrijpelijk dat je daar wilt blijven.”

 

Ria Hullegie