Marijke van Winsum, werkgroep Natuur

30 maart 2022

Marijke van Winsum-Westra, sinds een jaar gepensioneerd, heeft een zeer brede werkervaring op allerlei gebieden die een lijntje hebben met de natuur. Ze is afgestudeerd in psychologische functieleer in Groningen en in 1990 gepromoveerd in Nijmegen.

Marijke heeft allerlei bestuursfuncties bekleed, o.m. bij het IVN in Brabant, waar zij ook jaren als natuurgids werkzaam is geweest. Verder heeft ze als omgevingspsycholoog natuurgerelateerd onderzoek gedaan bij Alterra/WageningenUR. Door het werk van haar man is zij vele malen in Nederland verhuisd. Overal werd ze actief in bestuur of projecten op het gebied van inrichting van de bebouwde omgeving met veel oog voor natuur.
 
Wij praten met elkaar in de bibliotheek in haar huidige woonplaats, Deventer.

Wat maakt natuur zo belangrijk voor jou?

Marijke: “Wat mij vooral boeit is hoe de natuur en de gezondheid van de mens met elkaar in verband staan. Wat de natuur bijvoorbeeld kan betekenen bij stedenbouw. Hoe het komt dat je je prettiger en rustiger kunt voelen als het groener is in je wijk. De natuur geeft ook een andere geurbeleving; het filtert in de stad het een en ander weg. En in de zomer werken bomen en hoge struiken tegen hittestress.
 
Door mijn deelname aan de werkgroep Natuur van Senia blijf ik op de hoogte van wat er in Nederland aan goede boeken over de natuur wordt gepubliceerd. Ik zoek naar recensies en interviews met schrijvers en ik denk na over de boeken. Is het iets voor de leesgroep? Ik kan daar echt van genieten.”   

Hoe heeft Senia jou gevonden?

“Het is andersom gegaan. Toen ik vijf jaar geleden in Deventer kwam wonen, had ik behoefte aan nieuwe bezigheden en nieuwe contacten. Ik ben toen  gestart in een Senia leesgroep Kunstgeschiedenis. In mei 2021 las ik in de Nieuwsbrief van Senia de oproep voor mensen die iets wilden doen in een nieuw op te richten werkgroep Natuur. Daar heb ik me toen voor aangemeld.” 

Hoe ging het verder?

“Er hadden zich nog zes andere mensen aangemeld. Corona maakte dat we alleen online konden kennismaken. Met hulp van Ineke (van de Rotte) zijn we aan de slag gegaan. We zijn via allerlei sites, krantenrecensies en ook de nominaties voor de Jan Wolkers literatuurprijs gaan zoeken naar titels van boeken die ons aanspraken en die geschikt konden zijn om op de literatuurlijst  te plaatsen. Van de boeken die de meeste stemmen krijgen worden leeswijzers gemaakt. Dat vind ik een lastige klus. Je moet het boek door en door kennen en boven de stof staan om er de grote lijnen uit te kunnen halen. Ook moet je leesvragen maken die weer niet te schools zijn. Het moeten geen tentamenvragen worden. Gelukkig helpen we elkaar daarbij.” 

Natuur is nogal een breed terrein. Hoe maken jullie daar keuzes in?

“Dat was en is nog steeds lastig. Neem je bijvoorbeeld romans op waar veel natuur in voorkomt? En wat doe je met milieuboeken? We zijn daar nog niet uit. We zijn erg benieuwd naar de terugkoppeling van de eerste leesclubs. Iedereen blijkt zijn/haar eigen voorkeur te hebben. We proberen zo divers mogelijk te kiezen, ook wat betreft moeilijkheidsgraad. 

Er staan nu zes boeken op de lijst, namelijk: ‘Zeearend’ van Nienke Beitema (over de spectaculaire opmars van de zeearend in Nederland); ‘Darwin in de Stad’ van Menno Schilthuizen (over de invloed van de toenemende verstedelijking op de evolutie van de mens), ‘Insectenrijk’ van Aglaia Bouma, ’Ode aan de nachtegaal’ van Dick de Vos; ‘Verlaten oorden  ’van Cal Flyn en ‘Dieren in ons midden’ van Jozef Keulartz.”

Wie zijn de andere werkgroep leden?

“Naast mij bestaat de werkgroep momenteel uit:  
  • Andrew Spink uit Wageningen. Is Engelse botanicus en gedragsbioloog die ruim 25 jaar in Nederland werkt en o.a. actief is geweest bij KNNV.
  • Marije Freriks uit Well. Is voorzitter IVN-afdeling Geysteren Venray en binnen het IVN praktisch in het veld bezig. Na een opleiding maatschappelijk werk heeft ze de universiteit voor Humanistiek gedaan. Ze benadert natuur, kunst en literatuur niet alleen vanuit kennis maar ook vanuit levensbeschouwelijke kant.
  • Marijke van de Rotte uit ’s-Gravenhage. Werkte in de ICT en financiën veelal bij non-profit organisaties. Ze houdt zich in haar vrije tijd graag bezig met de natuur.
Wij willen graag uitbreiding van de werkgroep. Dus, lees je graag natuurboeken en ben je bereid  het boek te bewerken tot een leeswijzer met leesvragen, stuur een mail naar natuur@senia.nl. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op.” 

Wat maakt een leesgroep Natuur interessant? Waarom zou iemand zich aanmelden?

“Ik denk dat je met aan andere blik naar de natuur leert kijken. Dat je gaat ontdekken dat er veel meer leeft en veel meer gebeurt dan je op het oog waarneemt. Als je bijvoorbeeld een boek leest over roofvogels, dan zie je dat dezelfde fenomenen bij alle diersoorten voorkomen. De natuur is zo met elkaar verweven. Ook de mens heeft daar een plaats in natuurlijk. En hoe interessant is dat als je daar samen met andere mensen die dezelfde interesse hebben, over kunt praten.

Het is de bedoeling dat we vóór de zomervakantie kleinschalig met de leesgroep Natuur starten. Aanmelden kan via Senia (www.senia.nl).”

Ria Hullegie