Jubileum Literatuurclubs Drenthe

26 mei 2022

Joke Rosier kwam drieëndertig jaar geleden vanuit de stad Groningen in Drenthe wonen. Via een folder in de bibliotheek werd ze lid van de SLD. Ze was een aantal jaren boekbespreker, kwam vervolgens in de boekencommissie, waarvan ze na verloop van tijd de coördinator werd, en nu zit ze alweer geruime tijd in het dagelijks bestuur als vicevoorzitter.
 
Wat maakte dat een halve eeuw geleden de Stichting Literatuurclubs Drenthe werd opgericht?

Joke Rosier: ‘Het was de tijd van de tweede feministische golf. Net als in de rest van het land waren er op het Drentse platteland veel initiatieven die gericht waren op vrouwenemancipatie. Toen bleek dat middelbare scholieren soms thuiskwamen met boeken waar hun moeders van opkeken, zoals Turks Fruit van Jan Wolkers, pikten enkele vrouwenorganisaties dat op. Zij hebben toen ten behoeve van hun leden in samenwerking met de P.B.C., de Provinciale Bibliotheek Centrale (tegenwoordig Biblionet), de SLD opgericht. In het eerste jaar stond er inderdaad een boek van Jan Wolkers op de lijst, namelijk Terug naar Oegstgeest. Al snel kwamen er naast de groepen uit de vrouwenorganisaties ook ‘open groepen’ en inmiddels lezen ook veel mannen mee.’

Wat is jullie werkwijze?
‘In al die jaren is de basis hetzelfde gebleven. Wij bieden elk jaar een vast boekenpakket aan van vier literaire romans, twee Nederlandse en twee buitenlandse.  De commissie die het pakket samenstelt, bestaat uit zo’n tien tot twaalf mensen uit de drie provincies. Verder hebben we vier vaste boekbesprekers die bij die boeken een leeswijzer schrijven en er in vijf steden een lezing over houden. Ze geven ook een digitale lezing. Als het om een Nederlandse of Vlaamse auteur gaat, nodigen we die graag uit. Daarnaast vinden er op een vaststaand tijdstip digitale vragenuurtjes over het boek plaats via de chat, waar de boekbespreker ook bij aanwezig is. Dankzij corona heeft dat de afgelopen twee jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De deelnemers hebben bovendien de mogelijkheid om individueel één boek te kiezen uit een rijtje van vijf verschillende categorieën, bijvoorbeeld een dichtbundel of een klassieker. Het boek dat de meeste stemmen krijgt, wordt dan als vijfde boek toegevoegd.’

Hoe gaat het jubileumfeest eruitzien?
‘Het leesclubfeest vindt plaats op zaterdag 11 juni in theater De Tamboer in Hoogeveen, van 10:00 tot 17:00 uur. Door corona hebben we het al een paar keer moeten uitstellen, maar nu gaat het zeker door. Er kunnen ook niet-leden meedoen, dus Senia-leden zijn van harte welkom. De bekende Drentse schrijfster en dichteres Marga Kool treedt op als dagvoorzitter. In de ochtend vertelt Mathijs Sanders, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde in Groningen, over de geschiedenis van de leesclub en over de leesclub in de literatuur. Daarna zijn er leesclubs onder leiding van een zestal toonaangevende Nederlandse schrijvers en dichters, namelijk Adriaan van Dis, Nelleke Noordervliet, Ellen Deckwitz, Joost Oomen, Arnon Grunberg en Hanna Bervoets. Zij bespreken ieder hun favoriete boek van een andere schrijver. Wie aan deze leesclubs wil meedoen, moet vooraf zijn voorkeur voor een van de titels opgeven en ziet dan ter plekke pas welke schrijver daarbij aanwezig is. De schrijvers gaan in de middag per tweetal met elkaar in gesprek over een interessant onderwerp, zoals: poëzie in de leesclub of de leesclub op leeftijd. Daarna is er een literaire quiz op basis van de tweehonderd boeken die we in die vijftig jaar hebben besproken.’ 

Waar verheug je je vooral op?
‘Aan het eind van de middag leest Arnon Grunberg een verhaal voor dat hij speciaal voor deze gelegenheid heeft geschreven. Het heet: De lezer en zijn gigolo. Toen we hem enige tijd geleden vroegen om een lezing te houden, zei hij meteen: ”Ja, dat vind ik wel leuk. Maar mag het ook een fictieverhaal zijn?” Dat vonden wij natuurlijk prima. Ik ben heel benieuwd wat het is geworden. Ik kijk ook uit naar de opbrengst van ons project in samenwerking met My Book Buddy, een organisatie die kansarme kinderen een betere toegang tot boeken geeft. We willen bij deze gelegenheid €1.000 overmaken voor een school op Curaçao en hopen dat we door bijdragen van de feestgangers dat bedrag kunnen verhogen tot minstens € 1.500.’ 

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
‘We hebben ons de laatste tijd beziggehouden met een nieuwe huisstijl voor de leeswijzers met frisse kleuren en voor een nieuw logo. Dat is nu klaar. We zouden graag naast ons vaste pakket een programma met klassiekers aanbieden. Maar vooral willen we proberen om jongeren te bereiken, de ‘young adult groep’. Niet om lid te worden, want daarvoor is het leeftijdsverschil met de overige leden veel te groot. We zouden dan bijvoorbeeld een satellietprogramma kunnen draaien, een programma ernaast dat speciaal die jonge mensen aanspreekt. Zo blijven we ons verder ontwikkelen.’ 

Wil de Graaf