Suggesties nieuwe keuzelijsten

Boeken in het afgelopen jaar verschenen

Er zijn allerlei boeken voorgesteld die in het afgelopen jaar verschenen zijn. En een aantal daarvan zal zeker op de lijst komen. De voorzitter van de werkgroep Engels schrijft: “Er zijn best veel suggesties binnen gekomen, dat is leuk. Een aantal hadden we zelf ook al ontdekt. Er zijn twee schrijvers met een Afrikaanse achtergrond genoemd die ons interessant lijken.” Voor de werkgroep filosofie zaten er zeker interessante suggesties bij: “De deelnemers hebben mooie ideeën aangereikt om over na te denken.” De werkgroep moderne literatuur ziet er ook interessante titels tussen die beslist gelezen gaan worden. 

Bekende titels 

Veel suggesties betreffen boeken die veel naar voren kwamen in de publiciteit. Biografieën bijvoorbeeld van Angela Merkel, het boek Moederstad Batavia, de biografie van Jolande Withuis over Jeanne Bieruma, Shuggie Bain van Douglas Stuart. Bijzonder is dat er ook boeken gesuggereerd zijn die dit jaar op de keuzelijst staan en zelfs heel veel gekozen werden, zoals Cliënt E. Busken of Het moois dat wij delen.

Er zijn suggesties gedaan waarvan het zeker is dat ze niet op de lijst zullen komen. Omdat ze te duur zijn bijvoorbeeld, écht te dik of veel te ontoegankelijk geschreven. Ook bundels  met essays zullen niet op een keuzelijst terecht komen, omdat leesgroepen het bespreken daarvan niet echt prettig vinden.

Teveel moois

De voorzitter van de werkgroep moderne literatuur verzucht, na een hele lijst met interessante suggesties: “Er wordt veel geschreven en uitgegeven, veel is de moeite waard maar we moeten kiezen en dan zijn 20 nieuwe titels niet veel. Er zullen dus boeken niet op de lijst komen, die wel de moeite waard zijn...”
We moeten maar lekker veel blijven lezen dus.