Leestip Filosofie: Francis Fukuyama

De werkgroep Filosofie tipt ons dit keer over Identiteit. Waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek van Francis Fukuyama. Een aanrader voor iedereen die begrip wilt krijgen voor de voornaamste kracht die populisme drijft.

Het electorale succes van populisten wordt vaak verklaard vanuit economische motieven, maar komt in feite voort uit een behoefte aan identiteit. Fukuyama benadrukt in dit boek dat mensen hechten aan een erkenning van hun waardigheid.

Waar de liberale democratie streefde naar burgerschap met onvervreemdbare rechten voor iedereen, zien we nu dat een identiteitspolitiek op basis van religie, etniciteit of gender de overhand krijgt. We zien daarvan voorbeelden in de gepolitiseerde islam en anti-immigratie-populisme.

De behoefte aan identiteit kan niet opzij worden gezet, maar zal moeten worden ondersteund. De taak van de (democratische) maatschappij is om tot een universele invulling van de menselijke waardigheid te komen. Alleen op die manier kan een voortdurend conflict worden voorkomen.