Jeanne Oosting alom

Dit najaar verscheen de biografie Geen tijd verliezen over Jeanne Oosting (1898-1994). Jolande Withuis combineert hierin de persoonlijke geschiedenis van een bijzonder kunstenaar met het verhaal over maatschappelijke veranderingen in de 20ste eeuw en de adel in het bijzonder. De biografie is de aanzet tot De zomer van Jeanne, een reeks tentoonstellingen door Nederland.

De tentoonstellingen tonen een uitgelezen selectie uit haar veelzijdige oeuvre, aangevuld met foto’s en niet eerder getoonde egodocumenten. Vooral met haar grafische werk maakte Jeanne Oosting internationaal naam. Zij zette hiermee de toon voor een nieuwe visie op de grafische kunst als autonome kunstvorm, op gelijke voet met de schilderkunst. Haar bijdrage - haar experimentele aanpak, technisch perfectionisme, gedurfde visie en onderwerpskeuze - was hierbij van groot belang voor de Nederlandse kunstgeschiedenis.

De tentoonstellingen zijn te zien in Museum Henriette Polak, Museum STAAL, Museum Belvédère, Museum Maassluis en Nobilis centrum voor prentkunst. Kortom volop gelegenheid tot lezen, reizen en kijken naar het werk van deze vrouw, die de strijd voor het vrouwelijk kunstenaarschap tot het centrale thema van haar leven maakte. Meer info www.dezomervanjeanne.nl.

De biografie Geen tijd verliezen. Jeanne Bieruma Oosting 1898-1994 van Jolande Withuis staat op Senia’s keuzelijst Kunstgeschiedenis en Biografieën. 
 
Eva Hoopman, werkgroep kunstgeschiedenis