Evaluatie leesclub

Spreek samen een moment af om te evalueren. Dit kan na afloop van een boek- of muziekbespreking, maar kan natuurlijk ook op een ander moment zijn.

Mogelijke gespreksvragen:

 • Maak een kort algemeen rondje, hoe hebben leden het afgelopen jaar ervaren?
 • Komt iedereen genoeg aan het woord?  Of juist teveel?  Als dat niet in balans is, wat kun je doen om dat te verbeteren? Je zou kunnen afspreken om vaker een rondje te maken bij de besprekingen;
 • Als de groep met een wisselende voorzitter werkt: functioneert dit systeem goed?
 • Hoe is de balans tussen ‘boek bespreken’ en ‘persoonlijke verhalen’? Is iedereen daar tevreden over, of helt het over naar te veel persoonlijke verhalen? Spreek dan bijvoorbeeld af hiervoor een half uurtje uit te trekken aan het begin of einde van de bijeenkomst;
 • Lukt het iedereen de bijeenkomsten goed te volgen qua gehoor en zicht? Zo niet, hoe kan dat worden verbeterd?
 • Lukte het iedereen om de bijeenkomsten voor te bereiden? Was het boek gelezen/het muziekstuk bestudeerd? Als dat regelmatig niet lukt, is er een manier om elkaar dan te helpen bij de voorbereidingen?
 • Kunnen de boeken op tijd geleend worden? zo niet, welke oplossingen zijn er te verzinnen? Bijvoorbeeld contact leggen met een andere leesclub die hetzelfde boek leest;
 • Is de groep (te) klein en willen jullie een nieuw lid (of leden)? Geef op www.senia.nl aan dat jullie leesclub 'plaatsen vrij' heeft. Meer info.

Leesclubs met slechtzienden en slechthorenden

Niet zelden maken mensen die slechter gaan horen of zien dit niet kenbaar. Ze schamen zich ervoor of willen anderen niet tot last zijn. Met kleine aanpassingen kan echter al een hoop winst worden behaald:

 • Overleg met elkaar wat een goede indeling van de ruimte is, bijvoorbeeld een ronde tafel, goede verlichting;
 • Laat de voorzitter af en toe samenvatten wat er zojuist besproken is;
 • Evalueer aan het eind van de bijenkomsten hoe alles verlopen is;
 • Stel een buddy-systeem in. Koppel twee leden aan elkaar die samen kunnen overleggen als dat nodig is;
 • Als lezen lastig is, kan gebruik worden gemaakt van gesproken boeken. Bibliotheekservice Passend Lezen heeft een bestand van ongeveer 80.000 titels;
 • Gebruik eventueel hulpmiddelen als aanvulling op een gehoorapparaat. Voor informatie zie Stichting Hoormij.