Werkgroep kunstgeschiedenis zoekt versterking


In het voorjaar van 2017 startte Senia met de oprichting van leesgroepen kunstgeschiedenis. Intussen staan er al 187 mensen bij 34 groepen ingeschreven. En het aantal groepen groeit. Voor dit groeiende aantal deelnemers stelt de werkgroep kunstgeschiedenis van Senia de boekenlijst samen en maakt leeswijzers (of laat ze maken) die tot discussie aanzetten. Deze werkgroep zoekt versterking. 

De werkgroep kunstgeschiedenis vergadert ongeveer eenmaal per kwartaal, soms on-line en verder is er via e-mail contact. De leden van de werkgroep gaan op zoek naar geschikte boeken – die we meestal van de uitgevers ontvangen in de vorm van redactie-exemplaren. Van nieuwelingen verwachten we belangstelling voor/kennis van kunstgeschiedenis, en enthousiasme voor de formule van Senia-leesgroepen. De werkgroep zoekt met name mensen die ook aan de totstandkoming van één of meer leeswijzers willen meewerken.

We bieden een werkgroep met geïnspireerde deelnemers (vrijwilligers) die van dit onderdeel van Senia een succes willen maken. Is je belangstelling gewekt? Stuur een mailtje naar kunstgeschiedenis@senia.nl dat uitkomt bij Marja Weijers, lid werkgroep. We nemen dan contact met je op voor een persoonlijk gesprek.