Bredero's Groot Lied-Boeck

Het Groot Lied-Boeck van Bredero werd in 1622 postuum uitgegeven. Het bestaat uit drie delen, een Boertigh liedt-boeck, een Groote bron der minnen en een Aendachtigh liedt-boeck, een indeling die lijkt op het ‘sotte’, het ‘amoureuse’ en het ‘vroede’ van de Rederijkers waar we Bredero ook bij kunnen rekenen.

Het thema dat in het eerste deel centraal staat is humor (‘boertigh’), grappige liedjes in de mond gelegd van volkstypes, geschreven in het Waterlands dialect. In het tweede deel staan liefdesliederen, met de meest persoonlijke gedichten van Bredero. Het laatste deel bevat vrome en ernstige teksten. Sommige liederen zijn bewerkingen van Franse voorbeelden, maar Bredero geeft er een eigen draai aan. 

Meer lezen & luisteren

In de luisterwijzer Vocale muziek uit de Gouden eeuw (Z22-03) valt meer te lezen over Bredero en enkele van zijn liederen.

In het tv-programma Podium Witteman (2018) vertelt Floris Kortie waarom alle Nederlandse zangers schatplichtig zijn aan Bredero. Te beluisteren valt vervolgens het lied Kon ick eens recht bedwingen, uitgevoerd door Camerata Trajectina, zang: Nico van der Meel.

Volgens Lia van Gemert was Bredero de Cruijff van de zeventiende eeuw en ze vertelt je graag waarom dat zo is. Bekijk en beluister de lezing van Lia van Gemert (ter gelegenheid van het Grachtenfestival 2018).