Stichting Vrienden van Senia

Waarom Vrienden van Senia?

Senia groeit snel, en extra investeringen zijn hard nodig op het gebied van automatisering en in een website met meer mogelijkheden. Ook bijzondere doelgroepen willen we kunnen bereiken, en dat lukt alleen met aanvullende financiële middelen.

Bedankje als u 'Vriend van Senia' wordt

Om u te bedanken voor uw bijdrage aan 'Vrienden van Senia' geven we graag iets terug. Bij een donatie van €25,- of meer, krijgt u voorrang op het inschrijven voor excursies. U mag dan enkele dagen vóór anderen inschrijven.  

Vrienden van Senia kunnen bij de inschrijving op excursies gebruik maken van de kortingsprijs, ook als ze geen deelnemer zijn van een leesgroep.
 

Doel van de stichting

Stichting Vrienden van Senia, opgericht in 2014, stelt zich ten doel om te bevorderen dat meer mensen deelnemen aan het culturele aanbod in brede zin. Daarvoor wil Vrienden van Senia de methode van Senia verder ontwikkelen. Dat is die waarbij mensen met vergelijkbare culturele interesse zich samen verdiepen in literatuur, geschiedenis, filosofie, beeldende kunst en muziek, met ondersteuning van leeswijzers/luisterwijzers (readers) die centraal ontwikkeld worden. 
Door de methode die Senia ontwikkeld heeft kunnen mensen elkaar ontmoeten en hun sociale en culturele netwerken uitbreiden.Vrienden van Senia wil de methode met middelen ondersteunen en een stap verder brengen.

De stichting richt zich hierbij ook op groepen die beperkt of geen toegang hebben tot het culturele aanbod.

Werkwijze

Om de doelstelling te realiseren ontwikkelt de stichting de volgende activiteiten:
  • het ontwikkelen van nieuwe programma’s rond culturele interessegebieden als literatuur, poëzie, muziek, film, beeldende kunst;
  • onderzoek doen naar de effectiviteit van methoden en materialen waarmee interessegroepen begeleid worden via bijvoorbeeld leeswijzers, museumwijzers;
  • methoden evalueren en verbeteren, om meer mensen te begeleiden
  • begeleiding en bijscholing aan vrijwilligers bieden die de interessegroepen oprichten en begeleiden;
  • onderzoek doen naar hoe bijzondere doelgroepen gestimuleerd kunnen worden om deel te nemen aan het culturele aanbod, zoals mensen met een beperking (slechtzienden, slechthorenden), laaggeletterden, ouderen;
Voor de uitvoering van de programma’s werkt de stichting samen met de Stichting Senia die over kennis en faciliteiten beschikt om interessegroepen rond cultuur en literatuur op te richten, en die over een landelijk dekkend netwerk beschikt van vrijwilligers en samenwerkt met diverse organisaties.

Verplichte publicatie van jaarstukken

Het publiceren van de jaarstukken van de Stichting Vrienden van is een verplichting. Hier kunt u het beleidsplan van de stichting downloaden.

Gegevens stichting

RSIN 854578638. Statutaire zetel gemeente Olst: Spoorstraat 15, 8121CK Olst
E-mailadres: vriendenvan@senia.nl
Datum akte van oprichting: 27-11-2014