Joachim Duyndam in gesprek over Levinas, Kopstukken filosofie

Deze bijeenkomst gaat NIETdoor op 5 februari, en wordt verschoven naar een later tijdstip.

Prof. dr. Joachim Duyndam gaat op dinsdagmiddag 5 februari in gesprek met lezers over zijn boek Levinas in de serie Kopstukken filosofie. Dit jaar bespreken 46 leesclubs van Senia dit boek. Duyndam wordt geïnterviewd door André Kamstra, voorzitter van de werkgroep filosofie van Senia. Maar u als lezer kunt ook meedoen aan het gesprek. Bijvoorbeeld door discussievragen uit de leeswijzer aan de schrijver zelf voor te leggen.

Wie is Joachim Duyndam
Prof. dr. Joachim Duyndam is hoogleraar humanisme en filosofie aan de Universiteit van Humanistiek en groot Levinas-kenner. Sinds de oprichting van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in 1989 is hij daaraan verbonden, eerst als universitair docent, later als universitair hoofddocent filosofie, in het bijzonder humanistische antropologie, sinds 2010 als bijzonder hoogleraar vanwege de stichting Socrates en sinds 2015 als hoogleraar Humanisme en filosofie. Hij promoveerde in 1997 op een onderzoek naar empathie en inlevingsvermogen (Denken, passie en compassie).

Waarover gaat zijn boek Kopstukken filosofie - Levinas
Lemniscaat, 2005, 168 p. € 12,50

De Joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) heeft zeer geleden onder het nazisme en de Tweede Wereldoorlog en dat heeft hem op het spoor gezet van ‘het humanisme van de andere mens’. Het kwaad zit niet in de wereld, maar schuilt in ons ‘gewelddadige’ denken dat gericht is op begrijpen en beheersen. Levinas zoekt naar een opening om dat denken te doorbreken. De kern van zijn humanisme is dat ‘de ander’ het menselijk denken en handelen moet sturen en begrenzen, de relatie tussen mij en de ander is het beginpunt van de moraal. De bronnen van dat humanisme zijn voor hem te vinden in de traditie van de westerse filosofie en die van de Joodse religie.

Joachim Duyndam (filosoof) en Marcel Poorthuis (theoloog) bieden een inleiding op leven en werk van Levinas. Zij passen zijn ideeën ook toe op de zorg, het milieu en de multiculturele samenleving.

Bekijk de data

Luc Panhuysen over 'Oranje tegen de Zonnekoning'

Luc Panhuysen gaat op dinsdagmiddag 29 januari én op vrijdagmiddag 15 februari in gesprek met lezers over zijn boek Oranje tegen de Zonnekoning. Dit jaar lezen 95 leesclubs van Senia dit boek. Hij wordt geinterviewd door Cees de Voogd, lid van de werkgroep geschiedenis van Senia. Maar ook u als lezer kunt meedoen aan het gesprek. Bijvoorbeeld door discussievragen uit de leeswijzer aan de schrijver zelf voor te leggen.

Wie is Luc Panhuysen
Luc Panhuysen (1962) studeerde geschiedenis. Hij was onder andere werkzaam als journalist bij Het Parool en De Groene Amsterdammer. Hij publiceerde eerder minibiografieën over Jean-Jacques Rousseau en Lord Byron, en De Ware Vrijheid over de gebroeders De Wit. Zijn boek Rampjaar 1672 is een moderne klassieker. Zie voor meer informatie zijn eigen website.

Waarover gaat Oranje tegen de Zonnekoning?
Atlas Contact, 2016, 560 p., € 22,50 / € 14,99

In Oranje tegen de Zonnekoning beschrijft Luc Panhuysen het ontstaan en de ontwikkeling van hun relatie. Daarbij komen ook de belangrijkste mannen en vrouwen in hun omgeving aan bod. Door de combinatie van ‘grote geschiedschrijving’ en levensverhalen ontstaat een kleurrijk palet. Panhuysen laat zien hoe tijdloze drijfveren als angst en ijdelheid, en waarden als vrijheid en tolerantie, niet alleen de betrokken personen maar ook maatschappijen hebben veranderd. Lodewijk xiv van Frankrijk, bijgenaamd de ‘Zonnekoning’, droomde ervan de machtigste vorst van zijn tijd te worden. Maar hij stuitte op een taaie prins, de jonge Willem iii van Oranje.

Bekijk de data

Marijke Schermer in gesprek over 'Noodweer'

Marijke Schermer gaat op donderdagmiddag 31 januari in gesprek met lezers over haar boek Noodweer. Dit jaar lezen 213 leesclubs van Senia haar boek. Ze wordt geïnterviewd door Marjan Veenman, lid van de literatuurwerkgroep van Senia. En er wordt een impressie gegeven van Marijke Schermer's toneelstuk Limbo dat afgelopen najaar gespeeld werd.
Maar ook de aanwezigen kunnen meedoen in het gesprek. Bijvoorbeeld door discussievragen uit de leeswijzer aan de schrijfster zelf voor te leggen.

Wie is Marijke Schermer?
Marijke Schermer is roman- en toneelschrijver. Haar toneelwerk werd door meerdere gezelschappen gespeeld en in verschillende talen vertaald. Haar tweede roman Noodweer stond in 2017 op de shortlist van de ECI literatuurprijs en werd verkocht aan Spanje, Zwitserland, Denemarken.

Waarover gaat Noodweer?
G.A. van Oorschot, 2016, 159 p. | € 18,50

Emilia wordt vanuit een leven dat geheel op orde lijkt door een ogenschijnlijk onbeduidend incident teruggeworpen op een bewust verdrongen episode uit haar nabije verleden. Ze wilde niet dat de sporen die het naliet haar geluk en haar liefde in de weg zouden zitten. Maar tot haar vertwijfeling lukt dat niet: iets in haar leven is onafgewerkt achtergebleven. Zoals alle leed, komt het niet alleen. Emilia woont met haar gezin buitendijks en de dreiging van het stijgende water wordt steeds nijpender. Schermer laat ons van nabij getuige zijn van het levenspad van een veertigjarige vrouw, dat langzaam glibberig en gevaarlijk wordt.

Bekijk de data

Jolande Withuis in gesprek over 'Raadselvader'

Jolande Withuis gaat op woensdagmiddag 30 januari in gesprek met lezers over haar boek Raadselvader. Dit jaar lezen 80 leesclubs geschiedenis/biografieën van Senia haar boek. Ze wordt geïnterviewd door Ineke van de Rotte, directeur van Senia.

Wie is Jolande Withuis?
Jolande Withuis (1949) was tot 2014 als onderzoekster verbonden aan het NIOD. Ze schrijft voor NRC Handelsblad, Trouw en de Volkskrant. Eerder schreef zij o.a. al Na het kamp (2005), De vrouw als mens (2007) en in 2008 Weest manlijk, zijt sterk, een biografie over verzetsman Pim Boellaard, die werd bekroond met de Grote Geschiedenis Prijs 2009 en de Erik Hazelhoff Biografieprijs 2010. In 2016 verscheen de bestseller Juliana. Vorstin in een mannenwereld, die werd genomineerd voor de Brusseprijs.

Waarover gaat Raadselvader?
De Bezige Bij, 2018, 224 p. | € 20,99 € 12,99

De bekende schaakjournalist Berry Withuis (1920-2009) werd grootgebracht in een gereformeerd gezin. Als twaalfjarige raakte hij zijn geloof in God kwijt. Later werd hij communist en redacteur van het dagblad De Waarheid. Zijn dochter Jolande (1949) groeide op met haar vaders politieke overtuiging, maar ontwikkelde zich als volwassene tot een vermaard critica van het communisme. Die breuk met haar afkomst opende voor Withuis de weg naar het schrijverschap en de wetenschap, maar leidde tegelijkertijd tot een verwijdering tussen haar en haar vader. Na zijn dood kon ze zich er niet bij neerleggen dat de man die zij als kind had vereerd, zich als persoon nauwelijks had laten kennen. Met behulp van onder meer zijn bvd-dossier reconstrueert ze in Raadselvader zijn levensgeschiedenis.

Bekijk de data

Wil Schackmann, in gesprek over 'De kinderkolonie'

Wil Schackmann gaat op zaterdagmorgen 2 februari in gesprek met lezers over zijn boek De Kinderkolonie. Tot een werkzaam leven opgeleid: de wezen van Veenhuizen (1824-1859).
Dit jaar lezen 39 leesclubs van Senia dit boek. Wil Schackmann wordt geïnterviewd door Bert Timmerman, voorzitter van de werkgroep geschiedenis van Senia. Maar ook u als lezer kunt meedoen aan het gesprek. Bijvoorbeeld door discussievragen uit de leeswijzer aan de schrijver zelf voor te leggen.

Wie is Wil Schackmann

Schackmann debuteerde in 1987 met De dood van opa Appinga. Hij schreef onder meer als co-auteur diverse afleveringen voor de Nederlandse televisieserie Medisch Centrum West. In 2006 verscheen van zijn hand De Proefkolonie, een beschrijving van de eerste kolonie in Frederiksoord van de Maatschappij van Weldadigheid. In 2013 verscheen De bedelaarskolonie, en zijn derde boek in de serie over de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid, De kinderkolonie, verscheen in 2016. Zie voor meer informatie zijn eigen website.

Waarover gaat De Kinderkolonie?
Atlas Contact, 2016, 372 p., € 21,99 / € 9,99.

In dit boek, dat gezien moet worden als het derde deel van een trilogie over de activiteiten van de Maatschappij van Weldadigheid, reconstrueert de schrijver op basis van het overvloedig aanwezige archiefmateriaal en dagboekjes van pupillen, chronologisch nauwkeurig de geschiedenis van de opvang van weeskinderen (later ook bedelaars) in het Drentse Veenhuizen. De bedoelingen van de stichter, Johannes van den Bosch, waren goed maar toch liep het uiteindelijk slecht af. Door de goedgekozen citaten uit verslagen en dagboekjes is het een goed en prettig leesbaar boek geworden.

Bekijk de data

Jannie Regnerus in gesprek over 'Nachtschrijver'

Jannie Regnerus gaat op maandagmiddag 28 januari in gesprek met lezers over haar boek Nachtschrijver. Dit jaar lezen 76 leesclubs van Senia dit boek. Jannie Regnerus wordt geïnterviewd door Wil de Graaf, lid van de literatuurwerkgroep van Senia. Maar u als lezer kunt ook meedoen aan het gesprek. Bijvoorbeeld door discussievragen uit de leeswijzer aan de schrijfster zelf voor te leggen.

Wie is Jannie Regnerus

Jannie Regnerus schreef naast reisboeken twee alom bejubelde romans: De ent en Het lam. Die laatste werd door Wim Brands de mooiste roman van het jaar genoemd en genomineerd voor de Opzij Literatuurprijs. Haar boek Het geluid van vallende sneeuw werd bekroond met de Bob den Uyl-prijs. Haar roman Nachtschrijver is gebaseerd op haar gesprekken met Tsjêbbe Hettinga (1949-2013), de Friese dichter die als jonge man blind werd. 

Waarover gaat Nachtschrijver?
Van Oorschot 2017, 109 p. € 20,00 | € 12,99

In dertig korte episodes wordt een fragmentarisch beeld geschetst van twee Friezen: de dichter/bard Blindman en Hannah, die als conservator in het Rijksmuseum schilderijen restaureert. Hannah die Blindman hoort voordragen op een poëziefestival, wil graag weten wat er omgaat in het hoofd van deze dichter, die blind is vanaf zijn twintigste, maar toch zo beeldend het Friese landschap kan beschrijven. Ze reist hem achterna naar het Waddeneiland waar hij kampeert en stuurt aan op een ontmoeting. In intieme gesprekken verkennen ze er de werking van het geheugen, de verbeelding en het scheppingsproces. Blindman is gebaseerd op het leven van de Friese dichter Tjêbbe Hettinga (1949-2013).

 

Bekijk de data

...

Bekijk de data

...

Bekijk de data

....

Bekijk de data

...

Bekijk de data