Hoe het werkt

Hoe een nieuwe leesclub tot stand komt

De werkwijze van Senia begint met een oproep in lokale kranten aan belangstellenden. Zij komen bij elkaar in een bibliotheek (meestal), een welzijnsinstelling, boekhandel of in een restaurant. Na een informatieronde beslissen de aanwezigen of ze samen verder willen. En als dat zo is, dan is er een nieuwe leesgroep of muziek-luistergroep geboren.
Vrijwilligers/ambassadeurs van Senia leiden de bijeenkomst, en zorgen ervoor dat mensen die willen, de deur uitgaan als lid van een nieuwe groep, dat kan een leesgroep zijn of muziek-luistergroep. Met afspraken voor de eerste bijeenkomst, waar deze plaats vindt en welk boek of muziekstuk er dan wordt besproken.

De meeste oprichtingsbijeenkomsten vinden overdag plaats. Senia geeft daarmee de voorkeur aan gepensioneerden / mensen die zinvolle bezigheden overdag zoeken. Een overzicht van oprichtingsbijeenkomsten vindt u bij de verschillende programma's, dus bij filosofie, muziek etc. in de kolom links.

Wilt u alle lees- en muziekluistergroepen zien van Senia, klik dan op het kopje 'Overzicht groepen' bovenaan deze webpagina. Deze totaallijst kunt u openen door op een provincie te klikken en vervolgens op een programmasoort.

Waaruit de ondersteuning bestaat

Van de boeken die gekozen worden ontvangen de deelnemers aan de groep ‘leeswijzers’ (en de muziek-luistergroepen ontvangen luisterwijzers). Deze handleidingen vormen de kern van de ondersteuning. Er staat informatie in over de auteur en het boek, informatie over de stijl, de personages, het vertelperspectief etc. Een belangrijk onderdeel vormen de discussievragen, die als leidraad kunnen dienen bij het gesprek over het boek of muziekstuk. Als de groep net gevormd is, bieden de vragen echt houvast, maar groepen die langer bezig zijn maken vaak een selectie uit de vragen. Zo kun je zelf kiezen hoe je de vragen gebruikt. Ze bieden in ieder geval structuur aan de bespreking, en leveren gegarandeerd een boeiende bespreking op. Groepen van Senia hebben geen deskundige of vaste discussieleiding omdat de leeswijzers en luisterwijzers genoeg houvast geven.

Leesclubs bespreken 6 of 7 boeken per jaar, muziek-luistergroepen bespreken 6 of 7 muziekstukken per jaar.