Hoe het werkt

Wat lezen Senia-leesclubs

 • Senia stelt voor elk programma een literatuurlijst samen. Die is er voor literatuur, filosofie, geschiedenis, etc. Zie boeken. Er is ook een muziek-lijst, waaruit muziek-luisterclubs kiezen.
 • Daaruit maken de Senia-groepen elk jaar een keuze van 7 boeken of muziekstukken.
 • De deelnemers ontvangen eind augustus bij elk boek een leeswijzer/luisterwijzer, die door deskundigen gemaakt is, specifiek voor dát betreffende boek, of voor dat muziekstuk.  De leeswijzers worden gedrukt en toegestuurd aan iedere deelnemer persoonlijk.

Hoe functioneren die groepen?

 • Ze komen om de 5 à 6 weken bij elkaar. Meestal roulerend bij de deelnemers thuis. De meeste groepen overdag, maar een groeiend aantal ook 's avonds.
 • Het voorzitterschap rouleert ook, er is geen vaste voorzitter of docent aan de groepen verbonden.
 • De leeswijzers geven houvast, en de discussievragen zorgen voor diepgang. Elke groep bepaalt natuurlijk zelf hoe ze die vragen behandelen.

Hoe kunt u zich aansluiten?

 • U hoeft niet te wachten tot het nieuwe seizoen. Als er in een groep plaatsen vrij zijn, kunt u in de loop van het seizoen insteken. Zie de rubriek 'zoek een leesclub' bovenaan deze website.
 • Kijk ook naar de oprichtingsbijeenkomsten, in de rechter kolom op deze pagina. 
 • Is er geen club van uw voorkeur? Laat het dan weten via deze pagina. Laat weten wat u wilt: bijvoorbeeld romans lezen, geschiedenis, kunst, filosofie. Dan gaan we kijken of we zo'n groep in uw woonplaats kunnen oprichten.

Wat kost het?

 • Een abonnement voor een seizoen kost € 38,00. Als u halverwege het seizoen insteekt, betaalt u tot aan de zomer een bedrag naar rato.
 • Zie verder de pagina 'voorwaarden' onderaan deze website.