Liederencyclus Winterreise - Franz Schubert

Franz Schubert

Liederencyclus Winterreise
Gecomponeerd in 1827. Duurt ca. 75 min.

Met zijn liederencyclus Winterreise weet de componist Franz Schubert een adembenemende sfeer te creëren. De vierentwintig gedichten van Wilhelm Müller beschrijven de schijnbaar doelloze reis door een winterlandschap van een in de liefde zwaar teleurgestelde man. Tijdens zijn reis maken we kennis met zijn herinneringen, overpeinzingen, zijn eenzaamheid en de vele emoties die hiermee gepaard gaan. Schubert is beroemd om de manier waarop hij de sfeer van de gedichten muzikaal tot uitdrukking brengt. Laat u meevoeren op deze reis en maak zo kennis met het Duitse romantische lied.

Links genoemd in de luisterwijzer

  • Uitvoering van Winterreise door de tenor Dietrich Fischer-Diskau en de pianist Alfred Brendel
  • Voorbeeld van een draailier
  • Uitvoering van het lied Erstarrung door de tenor Ian Bostridge en pianist Julius Drake
  • Uitvoering door Wende Snijders van gedeeltes uit de liederen Gute Nacht, Der Lindenbaum en Wasserflut ten in het programma Podium Witteman. Zij is te zien aan het einde van het programma: 1:15:00 – 1:23:00
  • De trailer van de voorstelling Wende zingt Winterreise. Hier ziet u in een tijdsbestek van twee minuten korte, aan elkaar gemonteerde gedeeltes uit een selectie van de liederen.
  • Uitvoering van Die Krähe in de hertaling van Jan Rot door zanger Maarten Koningsberger en pianist Roger Braun. Dit is een gedeelte uit een uitzending van Vrije Geluiden VPRO 0:00 – 1:40).
         Voorbeeldantwoorden op de vragen in de luisterwijzer