Cécile en Elsa, strijdbare freules - Elisabeth Leijnse

Elisabeth Leijnse

Cécile en Elsa, strijdbare freules
De Geus, 498 p.
  • E-book

Deze dubbelbiografie gaat over twee aristocratische zussen in de decennia voor en na 1900. Cécile schreef een spraakmakende roman over vrouwenrechten en was organisatrice van de eerste tentoonstelling over vrouwenarbeid in Nederland. Haar huwelijk strandde, waarna ze zich in Frankrijk vestigde. Elsa trouwde met Alphons Diepenbrock, de grootste Nederlandse componist sinds Sweelinck. Haar huwelijk bleef in stand, ondanks affaires van beide echtelieden.
Het boek is ook een vorm van maatschappijgeschiedenis met onderwerpen als klassenbewustzijn, sociaal liberalisme en vrouwenemancipatie. Naast literatuur en beeldende kunst is er veel aandacht voor het muziekleven met grote namen als Wagner en Mahler. In 2016 won het boek de Libris Geschiedenis Prijs.

Links genoemd in de leeswijzer

  • Lijst van publicaties van Elisabeth Leijnse
  • Alphons Diepenbrock - Hymne voor viool en orkest (1898/1905)
  • Matthijs Vermeulen - LaVeille (1917/1932)
  • Recensie op Biografieportaal, Martine van Poeteren, 25 januari 2016
  • Aleid Truijens op Ons Erfdeel, 11 mei 2016