De geschiedenis van het antisemitisme in West-Europa - Chris Quispel

Chris Quispel

De geschiedenis van het antisemitisme in West-Europa
Uitgeverij Verloren, 287 p.

Een goed leesbare studie die pijnlijk duidelijk maakt hoezeer het antisemitisme samenhangt met de Europese christelijke samenleving. De haat tegen de Joden ontstond in het Midden-Oosten, maar verdiepte zich door de harde kritiek van de apostel Paulus en de vroege kerkvaders. De Joden hadden immers Jezus Christus gekruisigd. Naast de Rooms-Katholieke Kerk zette ook de Reformatie zich scherp af tegen het Joodse geloof. In later eeuwen leek het antisemitisme af te zwakken, maar in de 19e en 20e eeuw leefde het in Europa op, feller dan ooit. De studie leert ons hoezeer dat, vreemd genoeg, samenhing met de industrialisatie en modernisering van onze samenleving.
Opmerkelijk zijn ook de overeenkomsten tussen het antisemitisme en het hedendaagse anti-islamisme.