Onbehagen. Nieuw licht op de beschaafde mens - Bas Heijne

Bas Heijne

Onbehagen. Nieuw licht op de beschaafde mens
Uitgever Ambo/Anthos. 87 p.
  • E-book

Thema: Politiek en samenleving. Op verzoek van de filosofen Frank Meester en Coen Simon geeft Heijne in dit eerste van een reeks "pamfletten" antwoord op een vraag die al in de klassieke tekst van Sigmund Freud over het Lustprincipe in diens boek Het onbehagen in de cultuur (1930) aan de orde komt. Namelijk de vraag of het realiteitsprincipe het lustprincipe in bedwang kan houden. Met andere woorden of de cultuur in onze eigentijdse beschaving voldoende sterk is om de agressie van het individu te bedwingen. De titel van het boekje geeft aan dat de schrijver er niet helemaal gerust op is. De winnaar van de P.C. Hooftprijs 2016 gaat op zoek naar het antwoord en slaagt erin in kort bestek veel factoren die een rol spelen, o.a. ook de sociale media, hierbij te betrekken. Volgens Heijne moet het antwoord worden gezocht bij de humaniora, bij de humanistische krachten, maar die moeten dan wel veel minder naïef worden.

Links genoemd in de leeswijzer