Geluk en wijsheid voor beginners - Jos Kessels

Jos Kessels

Geluk en wijsheid voor beginners
Uitgeverij Boom, 2012. 267 p.

Thema: Inleiding. In dit boek komt een ruime variëteit aan opvattingen over geluk en wijsheid aan bod. Kessels plaatst regelmatig de ene denkwijze tegenover de andere, meestal een tegenovergestelde. Hij stelt daarbij vragen die de lezer uitnodigt zelf een mening te vormen. Daarmee wordt de lezer meegenomen in zijn denkproces. Door bij de basis te blijven en de opvattingen kort en duidelijk uit te leggen, weet hij zeer helder de verschillen in denken te verwoorden. Gaandeweg stelt hij regelmatig vragen over de standpunten en/of dilemma’s in de betreffende hoofdstukken. Hierdoor kan de lezer zelf ook meteen aan de slag met filosoferen. Het is een ideaal boek voor iedereen die nieuwsgierig is naar de filosofie in het algemeen en naar filosoferen over geluk en wijsheid in het bijzonder. Dit zonder dat het zware en onbegrijpelijke kost wordt. Ook creëert hij met de dilemma’s, de tegengestelde opvattingen en de vragen, genoeg ruimte en gelegenheid voor de lezers voor een levendige discussie.