Tijd. Hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden - Rüdiger Safranski

Rüdiger Safranski

Tijd. Hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden
Atlas Contact, 218 p.

Thema: Politiek en Samenleving. Religie en levensbeschouwing. Safranski ziet tijd niet als een eenheid die gemeten kan worden. In plaats daarvan onderzoekt hij wat het met ons doet en wat wij ermee doen. Dit fenomenologische onderzoek begint hij met het verschijnsel van de verveling: het moment van vervlakking waarop we de uitgestrektheid van de tijd ervaren. Deze eentonigheid, die zich uit in de globalisering, veroorzaakt bij de mens een ‘jachtige rusteloosheid die zich nergens mee kan verbinden, niet eens met zichzelf’. Dit verlangen naar assimilatie stuurt de mens in de manier waarop hij met de tijd omgaat: hij is op zoek naar een (nieuw) begin. De tijd van beginners is enkel op het heden gericht, waarin versnelling en innovatie centraal staan. De wegwerpcultuur en abstracte kredieten zetten dit heden verder onder druk. Dat is waar Safranski voor waarschuwt: ‘de versnelling is van dien aard dat dat we niet genoeg tijd hebben om aan de snelle veranderingen te wennen, de ziel kan het niet bijhouden’. Met behulp van diverse tijdbenaderingen uit het verleden laat Safranski zien dat het ook anders kan.

Links genoemd in de leeswijzer

  • Recensie Jacob Kruidenier in Reformatorisch Dagblad, 11 februari 2017
  • Recensie Arnold Heumakers in  NRC Handelsblad, 1 april 2016
  • Recensie Karel Van Dinter op de website van de Humanistische Vrijzinnige Vereniging