De weg, Wat Chinese filosofen ons leren - Michael Puett

Michael Puett

De weg, Wat Chinese filosofen ons leren
Ten Have 2016, 240 p.
  • Gesproken boek

De Weg van Michael Puett is een goed beginpunt van een verkenning van de klassieke Chinese filosofie. Michael Puett geeft een duidelijke visie op wat we van de oude Chinezen kunnen leren en daarmee krijgt hij op Harvard de collegezalen vol studenten. In De Weg maken we kennis met het werk van een aantal belangrijke klassieke Chinese filosofen zoals: Confucius, Mencius, Mozi, Laozi, Zhuangzi en Xunzi. Puett trekt daarbij grote lijnen en we mogen ons afvragen in hoeverre dit leidt tot te veel generalisaties. Hij slaagt er echter goed in om ons te verplaatsen in een geheel andere tijd en cultuur dan de onze, waardoor we in een gunstige positie komen om de vanzelfsprekende aannames en vooroordelen in onze eigen cultuur te ontdekken.

Links genoemd in de leeswijzer: