De rode stoeltjes - Edna O’Brien

Edna O’Brien

De rode stoeltjes
De Bezige Bij 2016. 288 p.
  • Braille-lezen
  • E-book
  • Gesproken boek

In Cloonoila verschijnt een vreemdeling uit Montenegro. Hij stelt zich voor als dr. Vladimir Dragan. Hij wil zich vestigen als therapeut. Gaandeweg komen we erachter wie deze Vladimir Dragan is en voor wie hij op de vlucht is. Hij blijkt de meest gezochte man van Europa te zijn. Bij het lezen van deze roman komt de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië weer heel dichtbij. Thema’s: de beklemming van een gesloten samenleving (het dorp), de aard van het kwaad. De rode stoeltjes in de titel verwijzen naar de hoofdstraat van Sarajevo waar in 2012 11.541 rode stoelen opgesteld stonden. Voor elk slachtoffer van de oorlog één. Een boek dat op verschillende niveaus een verhaal vertelt. Een boek ook dat de wreedheid van mensen niet onbesproken laat.

Links genoemd in de leeswijzer

  • Devid Ilievski, Het ‘rechte pad’ van Karadzic, De Groene 2008
  • Joyce Roodnat Verliefd op de bebaarde oplichter, NRC 2016
  • Guus Bauer Het kwaad schiet wortel, Tzum 2017
  • Hans Bouman O'Brien brengt de wereld van marginalen tot leven, De Volkskrant 2016
  • Lezing Molly van Gelder Vertalersgeluk, Letterfonds  2017
  • Interview Edna O'Brien over de rode stoeltjes, Channel 4 News  2015
  • Discussion questions for Little Red Chairs (O’Brien), Litlovers, online reading community