Noodweer - Marijke Schermer

Marijke Schermer

Noodweer
G.A. van Oorschot 2016. 159 p.

De hoofdpersoon Emilia verhuist met haar man Bruch en twee kinderen van de stad naar een buitendijks huis in de provincie. Ze hebben een goede relatie, zijn een gelukkig gezin en voelen zich veilig en beschermd in hun huis. Langzaamaan komt het vertrouwen en de openheid in hun huwelijk onder druk te staan. Vlak na haar kennismaking met Bruch heeft Emilia een ingrijpend voorval meegemaakt, dat ze destijds voor hem heeft verzwegen. Maar door een onbelangrijke gebeurtenis begint ze steeds meer te betwijfelen of ze het alsnog aan haar man moet vertellen. Tegelijkertijd met haar worsteling begint door hevige regenval het water rond hun huis te stijgen. De strijd van de hoofdpersoon over eerlijkheid en haar vertwijfeling vormen de lijn van het verhaal. Als lezer wordt je meegevoerd in de gevoelens en strijd van Emilia. Noodweer is een kleine parel.... je wordt gedwongen stil te staan bij je eigen denkbeelden over autonomie, transparantie, keuzevrijheid en intimiteit en dat alles in een poëtische, indringende en heldere stijl.

Links genoemd in de leeswijzer