De verovering van de vrijheid. Van luie mensen de dingen die voorbijgaan. - Alicja Gescinska

Alicja Gescinska

De verovering van de vrijheid. Van luie mensen de dingen die voorbijgaan.
Lemniscaat 2011, 220 p.

Gescinska biedt in De verovering van de vrijheid unieke inzichten op het snijvlak van Oost- en West-Europese cultuur, politiek en filosofie. Als tijdens het schrijven de vader van Gescinska ongeneeslijk ziek wordt en komt te overlijden, neemt het boek een nog persoonlijkere en beklemmende wending. Terwijl de lichamelijke mogelijkheden van haar vader aftakelen, openbaart zich een vrijheid die tot voor de ziekte niet meer bereikbaar leek. Het geeft op prangende wijze de gedachte weer die de rode draad vormt van het boek: dat vrijheid als passieve eigenschap niets waard is, maar pas haar betekenis krijgt als er actief iets mee gedaan wordt. Vrijheid dient veroverd te worden. Met een bespreking van het bekende onderscheid tussen negatieve en positieve vrijheid wordt deze stelling filosofisch verweven met het persoonlijke verhaal. Ook komen onder meer de fenomenologische ethiek en het existentialisme aan bod. Gescinska benadert deze thema’s altijd in een breed perspectief. De kracht van het pleidooi van Gescinska ligt er echter in, dat deze uit het leven gegrepen is.

Links genoemd in de leeswijzer: