De groei van Kennis - Karl Popper

Karl Popper

De groei van Kennis
Boom 2002, 278 p.

Wanneer geldt een bewering als wetenschappelijke kennis? Waarin onderscheidt dat laatste zich van andere vormen van weten? En waarom zou zij in het bijzonder ons respect verdienen? Dit zijn vragen die minstens sinds de wetenschappelijke revolutie van de 17e eeuw een centrale plaats innemen binnen de filosofie. En in onze tijd van fake news en alternatieve feiten blijken zij nog niet aan relevantie te hebben ingeboet. Het begin van een antwoord op dit soort vragen kan worden gevonden in het werk van Karl Popper. De Groei van Kennis bestaat uit een aantal naar het Nederlands vertaalde selecties uit Poppers beroemde en ook nu nog vaak aangehaalde Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (1963). Hij laat hierin zien dat een theorie slechts wetenschappelijk is als zij falsifieerbaar is, wat wil zeggen dat zij in principe weerlegbaar is door toekomstige observaties. Popper weet zo bijvoorbeeld op overtuigende wijze aan te tonen dat astronomie een wetenschap is, terwijl hij tegelijkertijd astrologie ontmaskert als pseudowetenschappelijk.

Internetlinks in de leeswijzer: