De essentie van Spinoza - Maarten van Buuren

Maarten van Buuren

De essentie van Spinoza
ISVW uitgevers, 2016, 160 p.

Leven en werk van de Joods-Portugese filosoof Spinoza (1632-1677) staan in het teken van het streven naar zelfbeschikking. Hij probeerde zich te bevrijden van allerlei religieuze, politieke en filosofische autoriteiten, en dat heeft er bijvoorbeeld mede toe geleid dat hij in 1656 uit de Amsterdamse joodse gemeenschap is verbannen. Spinoza ontwikkelt een levensbeschouwing waarin de overtuiging centraal staat dat mensen zich door hun denken kunnen bevrijden uit allerlei vormen van bevoogding. Hij maakt daarbij gebruik van de filosofische traditie en actualiteit van zijn tijd. Maarten van Buuren (emeritus hoogleraar Franse taal- en letterkunde) wil met dit boek Spinoza’s complexe filosofie toegankelijk maken voor een breder publiek. Aan de hand van een aantal sleuteltermen uit diens werk, zoals God, rede, deugd, passie, waarheid en vrijheid, leidt Van Buuren u in in het denken van Spinoza. U krijgt daarmee inzicht in de persoonlijke en maatschappelijke betekenis van Spinoza, toen en nu.

Internetlinks in de leeswijzer: