Waarom we vrij zijn als we denken - Markus Gabriel

Markus Gabriel

Waarom we vrij zijn als we denken
Boom 2016, 304 p.

Gabriel onderzoekt hoe de wetenschap oude filosofische opvattingen ongeldig maakt, nu we in het brein kunnen kijken. Er is geen geest te vinden in het brein, observeren de neurowetenschappers. Maar dat betekent niet dat we ons brein zijn, zoals sommige wetenschappers concluderen. We zijn levende wezens met een brein en juist daardoor zijn we vrij. Veel filosofen zoeken naar oplossingen binnen de natuurwetenschappen om te laten zien hoe in de natuur, die strakke wetenschappelijke wetten volgt, leven kan ontstaan en de mens bewust maakt. Maar daar kan die natuurwetenschap helemaal niets over zeggen. De geesteswetenschappen, de kunst, de religie en onze alledaagse ervaringen geven ons meer inzicht. Gabriel ontwikkelt een raamwerk voor een filosofie van de geest voor de eenentwintigste eeuw.

Internetlinks in de leeswijzer: